Pazartesi, 25 Mart 2019
Anasayfa Zazakî Makaleler Xuez Rusu

Xuez Rusu

vladimir_ilic_lenin_resimleriSelim Çürükkaya / Babî mi nêweş kotib, o berdib nêweşxaneyî Edena.
Dadî mi zi ey het de mendîyen, babî mi re cey çi lazim beno, dadî mi vûna ke ez ha şina teber to re gena.
A wadeyî nêweşxanî re vêcîyena, la hin nizûna şuerû zerre.
Wende û nuşteyî dadî mi çînû. A nizûna nuşte biwin û nimreyî
ber zi nizûna. A  geyrena, geyrena qeflîyena.
Cuwa pey Bahçe de yew ûmbazî mi vînena, a vûna:
"La to dî, Selîm va ke ma hey Kurdistan nûnî rue, ey nêverda ez xo re Tirkî zi bimûsî, bo ez xo re tebera menda.
Mi va ke Selîm şima nêşkenî dewlet."
Ey va:
"Nê, ma sey Lenîn kenî"

Umbazî mi wiyenû û vûno:

"Xale ti Lenîn zi sinasnena?"

Dadî mi vûna:"E, e, ez sinasnena, qey o zi xozî Rusu nîyo?

 

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:13)