Pazartesi, 25 Mart 2019
Anasayfa Zazakî Makaleler Herî xuı kuawo

Herî xuı kuawo

aiaiSelim Çürükkaya / Hamburg de yew vêve bi. Tayê dewijî ma zi şîbî o  vêve.
Merdimanî Avdilawo Urfayij no vêve de bêedebê kerd bî.
No semeda yew dewijî ma yew dewijî ma  yo bîn kuab.
O merdimo ke dewijî ma kuab name ey Alî bi.
Yew roj cuwa pey yewna dewijî ma mi re  telefon kerd.
Ey va:
Alî çey hol nêkerd, ey re çi o dewijî xo kueno?
Mi zi va:
Ali hol kerd, ey zi sey Babî xo hêverî herî xo kuawo
Devijî mi va:
Sinî? Dê mi ri zi vac, ez nêzûna
Mi va:
Pancîyes ser verî, yev şew, yew mîyerik yeno kêyê Alî, o vûno:
Herî dew kotî miyanî argudê şima.
Alî û Babî xo elektrîke destanî xo genî û şinî verî yegeyî argud.
Ê vînenî ke hendê des heb herî hê miyanî argud de ê.
Ali wazeno ke  herani bikuiro.
Babî ey vûno:


Ti îtiya de  qariş pê mebi, xo verşûn, ma beri zerê axurî.
Ti mi ri viey înan tepiş, ez mirdê xo serê înan bikuirî
Ê wird pîya heran erzenî vernî xo, ê heran ûnî kenî zerê axurî.
Babî Alî vûno:
Ti mi ri yewî tepiş.
Alî viey yew herî tepişeno û babî ey zi pê dimî tuwerzîna dûno serê heri re.
O hîrî heb dûno pirye, her gulp gineno ard re.
Babî Alî vûno:
Temûm mi gurê nê da ci, ti mi re yewnayi tepiş.
Alî geyreno, geyreno, herî çînî.
O ewnîyeno ke ey  ber akerde verdawo,pîyerê heran vazdê, şî.
Babî ey vûno:
Dê a çila tafîn no herî kam o, wilay ma no heri kişt
Alî çila fîneno ta, ê ewnîyenî ke herî înan ho ard de o.

 

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:12)