Cumartesi, 15 Aralık 2018
Anasayfa Zazakî Makaleler Welat esliya

Welat esliya

keremDewe ma de yew embazî mi bi, ey zaf hol zazaki sîir nuştîyen.
Ma şinî keyê ey, ey ma re şîirî xo wuendîyen û uca ra pey dirnayn, eştîyen.
No embazî 1972 de yew şîir nuşt, mi na şîir ezber kerd. Hama zi mi xo vîra nêkerda.
Ezwazena na şîir şima re binusî.
Na şîir him hal ma ê o vext him zi ê ewro hol ûna çimanî ver.


Welat Esliî ya, ez yo Kerem û
Derd mi girûnû, in çi werem û
Nişenciyenu pey tunûn xirem û
Ez kotû miyun behre belûn elemû

 Xelas yo awka zaf bîyû teyşûn
Çew cey mi wueş nîyû her cey mi rîsû
Xebêr nezûnûn munenî şîşûn
Ax ley feleke wa key tu veyşû

Ez ha belawa bela ho mina


Ez sinî in tuzbûn gen, ken in lawa
Verg kot miyûn buelûn kutik nilawa
In sinî heyat sinî dinyawa

Qey hûn mi nînû in şewûn dergûn
Xayin û zalim kot miyûn vaşûn û mergûn
Welat kot dêst kutikûn û vergûn
In sinî heyat eyr heq ma merg û

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:09)