Cumartesi, 23 Şubat 2019
Anasayfa Zazakî Makaleler

Zazakî Makaleler

Lac bay xuı

az-mahabad-flagSelim Çürükkaya / 60 serî cuwa ver kurdan bajarî Mahabad kerdibi paytextî xo, ê yew serr ûca de hukimdaribî. Yew serr alê kurdan her ca de aleqnayebî.
Yew serr qederî kurdan destî kurdan de bi.
Ûca ra pey îngîlîzan hetî Şahî girot, rûsan eskerî xo Mahabad ra ûnt, eskerî
Îran û kurdan herb kerd. Pîlî kurdan tepişiyay, Qazî Muhemmed û embazî ey meydanî Çar Çira de amê aleqnayiş. Rehmeta Malla Mistafa Barzanî û pancsey heb eskerî ey  pê lingan, bi pîze yo veşûna kotî rayer, şew û roj şiy. Înan bi eskeranî iraq, îran û tirkiye de xerb kerd û hîrê sinoran ser ra şiy resay welatî uris.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 19:54)

Devamını oku...

 

Mehkema

gerichSelim Çürükkaya / Roja Panşeme ez ha Düsseldorf de, ûca de  yew mehkema esta.
Di serî cuwa ver Bremen de yew piyerdayiş bi, serê yew devijî ma şikiya.
Ez wazena no dewijî ma bidî sinasnayiş.
Des serî cuwa ver yew birayî ey bi. Namê ey Aydin bi. O erebîstan de xebitiyen.
Ûca gurê xo ca verda, ûme Bekka, bi gerilla, şi kueyanî Erzurum û yew serra pey kişiya.
Cenazayî ey ûmê dewê ma. No birayî ey o qic îtiya Almanya de bi.
O wext de kîtabî mi veciyabi, ey bin ra kîtabî mi nêwend.
Resimî mi keyeyî ey de aleqnayebi, ey resimî mi dirnabi û eştbi.
Ey va ke ez şina qesas birayî xo gena.
O şi...
Des serra pey mi eşnawit ke o remawo. O hêverî şibi Îran. Birayî ey yo pîl xeber da mi, va:
Selîm ma sebikeri?
Mi birayî ey ra va:
To pers kerd çiney ra remawo?
Birayî ey va:
O vûno Avdilaho Urfayij teslîm bû, nê zi hê vatê ey kenî, ez îtiya sebikerî?
Mi zi va:
Şiyayiş rahatib, la ûmiyayiş zuaro.
Merdimî ey çend serrî xebitiyay, zuar bela o ûme resa îtiya.
Ûmiyayişî ey sey yew fîlm o.
O hêverî pê lingan ûme Gewer, ûca xo kerd nêweş, pê nasnameyî birayî  xo şi nêweşxane.
Nêweşxaneyî o erşawit Diyarbekir.
O îta ra şi dew de xo nimit.
Cuwa pey ey name birayî xo ser yew pasaporto sexte viraşt.
O wext ke Îzmîr de nişt teyara, tepişiya, la çend rojî bacê verra diya.
Ey xo re yewna pasaporto sexte viraşt.
Ey waşt şuero Îran ,ûca ra biyero îtiya.
O Bazît de tepişiya, hîrê aşm hepisxane de mend.
Hîrê aşma pey o verra diya, ûme Îstanbul.
Pey re o ûme ukrayna û hewt aşm ûca de mend. Penî de o ûme resa îtiya û îltîca kerd.
Yew roj o ho çarşiyê Bremen de gereno, new- des kesî pê daranî girdan dûnî pirye, serrê ey şiknenî. Çend serrana pey ey tepişiyayî.
Ez şina vînena dê nê kam î? Dê înan çiney ra îna kerd?

Resim Düsseldorf mahkeme binası


 

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 19:55)

 

Herî Zuexpa nêweşo

esSelim Çürükkaya / Nizdiye  dewê ma de yew dew esta, namê yê Zuexpa ya.
Banî dew qilan seri de bî.
Rayir makîna çiniyeb. Elektrik, telefon hama nêşib dew.
Wext ke ez hama qicibiya, o wext qunculcî bî.
Di - hîrê heb memûrî dewlet
ûmenî dewan de gêrên.
Nê quncilciyan heywanî dewijan hûmaritiyen û semedî her heywana di qaxit pere girotiyen.
Dewijî qeyil nêbî peran bidî hukmat.
Dewijan wext ke xeber girotiyen quncilcî hê yenî, înan heywanî xo berdiyen, nimitiyen.
Vûnî yew roj Zuexpayijan xeber girot ke quncilcî ho yeno dew.
Înan ca de heywanî xo berdî nimitî.
Xal Eli vêciyeno hewlî ser.
O ho ûniyeno rayir quncilcî ra.
Wext ke quncilcî dew ra beno nêzdî.
Herî Xal Elî ber ver de zireno.
Xal Eli ca de hewlî ser ra yeno war, sarişmê herî xo tepişeno, beno zerrê eywan.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 19:55)

Devamını oku...

 

Uuuuuuuuuuuuuuu!

wolfHowlingWolfC100573501Selim Çürükkaya / Yew hefte cuwa ver ez şiya Hollanda. Ûca de yew kênay xalê cînî mi esta.
Aye mi ra va:
"Bê ma şi şano seyr biker, yew şano esta, lacî mi zi ho te de kay keno."
Ma warişt şî. Ma biletî xo girotî, ma cey xo de niştî rue. Hêverî yew cînî veciyay ware, goreyî  tehmîn mi hîrês serre bî.
Aye ma ra va:
 "Şima xeyr ûmê, no kay mi nuşto, seyr bikerin, eg şima hol diy, ez zaf bena memnun."
Ciniyek kilm qisêkerd û biy vîn.
Wext ke hêna perde bi  a, o ware de des heb kursî bî. Nê kursiyan ser de panc cînî - camiyerd ruenişte bî.
Înan ra yew doktor, yew citiyer, yew esnaf, yew seraf, yew rojnamewan, yew dewij, yew marangoz, yew qehpik, yew mihendis û yew şofer bi.
Her yewî, yew gure kerdiyen. Nê piyer îtiya de ûmêbî piye ser, derdî xo yewbînan re vatiyen

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 19:56)

Devamını oku...

 

Aşmê Gulan

TONGELEK_guller2Selim Çürükkaya / Eg şoreşî tirkiya yew maratono dergo
Ti 100 metreyo verîn bi serfîrazî vazdayî
Ti ma piyerina ver şî bend
Eger ez to re qehriyena, dadî mi cînî mi bo
Eşq bo to re lacek, eşq bo to re

                                Can Yücel

Wext ke na aşm yena, di însanî yenî mi vîr. Yew Deniz Gezmiş, yew Ferhat Kurtay.
Wext Deniz Gezmiş de ez hama yew xortib. O qehremanî min o verînib.
Motorsikletê ey bî. Erdîşê ey derg bî, ey parkê xo girotib pira û ortê zimistan de kotib rayer.
Tersî ey çîniyeb, namê ey zi sey ey bi. Hêverî mi nêzanayn ke o yew merdim o.
Mi vatiyen dê o ho miyanî behran de geyreno, çew nêşkeno ey tepişo.
O wext ke ûme tepiştiş, va :
Ez genaralî feqîrana
O sey yew qehreman şi hepisxane, sey yew qehreman mehkeman de qisêkerd.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 19:57)

Devamını oku...

 
Diğer Makaleler...