Cumartesi, 23 Şubat 2019
Anasayfa Zazakî Makaleler

Zazakî Makaleler

Welat esliya

keremDewe ma de yew embazî mi bi, ey zaf hol zazaki sîir nuştîyen.
Ma şinî keyê ey, ey ma re şîirî xo wuendîyen û uca ra pey dirnayn, eştîyen.
No embazî 1972 de yew şîir nuşt, mi na şîir ezber kerd. Hama zi mi xo vîra nêkerda.
Ezwazena na şîir şima re binusî.
Na şîir him hal ma ê o vext him zi ê ewro hol ûna çimanî ver.


Welat Esliî ya, ez yo Kerem û
Derd mi girûnû, in çi werem û
Nişenciyenu pey tunûn xirem û
Ez kotû miyun behre belûn elemû

 Xelas yo awka zaf bîyû teyşûn
Çew cey mi wueş nîyû her cey mi rîsû
Xebêr nezûnûn munenî şîşûn
Ax ley feleke wa key tu veyşû

Ez ha belawa bela ho mina

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:09)

Devamını oku...

 

Tirkî qisêmekîyen

xeberSelim Çürükkaya / Yeno vatiş ke Tirkiye de yew qanûn vêcîyawo, goreyî nê qanûnî ha to yew merdim kişt, ha to kirdkî xeber da.
Ti yew merdim bikişî, ti vîst kîlo eroîn birueşî, ti yew bomba berzî zerê yew camî, ti qicanî berî sarebibirnî, cezayê înan pîyerin zor vîst serribo.
Ti yew vîcnayiş de Kirdkî xeber bidî, cezayê nê zi vîst serr a.!
Şima tehmîn bikerîyen yew na serra pey wa vîcnayiş bibo.
Yew merdim ke biwazo wekîlî miletib, wext ke o pê ziwanî xo însanan ra rey biwazo; ca de miyerîkî tepişenî û benî mehkima vîst ser ceza dûnî ci.
Uca re zi ey erzenî hepisxane.
Miyerik şino hepisxane, roja bîn gardiyan yew kaxit dûnû ci.
Kaxitî ser de nê pers hê nuşte:
Namê to yo verîn:
Namê to yo peyîn:
Ti çi wext ameyî dinya:
Sucî to çina wo:
To kam ca de suc kerd:
To pê kamî hacetî suc kerd:
Ti qey suc kerd:

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:09)

Devamını oku...

 

Dermun Xeberdayış

december_2003Mi eşnawit ke nê rojan hîrê hebî Amerîkayij semedî yew gure yo zaf muhîma ûmê  Tirkiya.
Ê Stenbol de teyara ra ûmê  war şî cey eskeriya.
Verî ra xeberê îstihbarat û eskeriya pê bîya.
Înan Amerîkayijî berdî yew ca wo tenha û ti ra pers kerd, vawo:
Şima telefon de ma ra niva ke no gure şima yo muhîm çina yo?
Şima nika eşkenî ma ra vacî?
Amerîkayijan vawo:
 Belê, ma eşkenî vaci. Şima zi zûnî yew serra ma Saddam tepişt, ho ma dest de o.
La ma sekerd-nêkerd  o vate ma nêkeno. O qisênêkeno, ma re nengan çîneno.
Ma o kişto - kuawo, la o islah nêbeno.
Ma vûnî:
Ma to kişenî, o nêterseno.
Ma vûnî:
Sey ma biki, ma to verra dûnî, o qebul nêkeno.!
Ma şaş bî mendî, ma nêzûnî ma sekiri. Ma eşnawit ke şima yew derman îcad kerdo.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:10)

Devamını oku...

 

Kuze û Sumbuele

sincapSelim Çürükkaya / Yew dewijî ma bi, 23 serri yo ma yew bînan nêdîb. 
Nê rojan ameb îtîya, ez şîya qey ey ya. Ma pîya sohbet kerd. Mi derdî xo ey re va, ey derdî xo mi re va.
Ey ez hol fehm kerda û mi zi zûna o ho se vûno.
Wext ke qisêkerdişî mi qedîya mi va:
Na ray  her çî ma tamam bi, çîkê ma kêm nêbi, wilay Tirk zi taway nêbî, la ma de gure çînîyeb.
O ewnîya mi re huyîya
Mi va: Çi ra ti huyîyenî?
Ey va: Hîkayeta Kuzî û sumbuelîya
Mi va: Sinî?
Ey va: De vind ez to re vacî
Mi va: La de vac
O ewnîya mi re huyîya û va :
Yew kuze û yew sumbueli yew roj danî piyer. Ti zûnî kuze binê gird o, sumbueli binêna qic o.
Kuze Sumbueli geno binî xo û ey ser erzîyeno we.
Sumbueli sekeno, nekeno nêşkeno bin kuzî ra xo bixelisno.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:10)

Devamını oku...

 

Zana ü Nezan

kendaleylaSelim Çürükkaya / Şima zanî Kendalo Nezan û Leyla ya Zanaya pîya yew nuşte kerd hedre, disey kesî kirdî ra zi îmzê kom kerd û no nuşte rojnameyanî Ingîlîzan, Almanan û Fransizan de îlan kerd.
Ê no îlan de vanî ke dewletê Tirkan semedî Tirkanî Qibrisa çi wazena se; ma zi semedî Kirdana Turkîye de nê heqan wazenî.
Nika ez şima re vacî dewletê Tirkan semedî Tirkanî Qibrisa çiney wazena:
Diheb milletî, diheb dewletî, diheb demokrasî, yew dewletê Tirkan, yew dewletê Ruman û yew dewleta ortax, yanî yew îdareyo federatîf, yan zi konfederatîf.
Kendalo Nezan û Leyla ya Zanaya semedî ma ya hol çî waşt
Heta nika Leyla Hanim vateyî Avdilayî Urfayij kerdîyen. Şima zanî ke Leyla Hanim çend rojî cuwa ver vatib;
"Ma Tirk zaf misafirperwerî"
Nika zi dewletê Tirkan semedî Tirkanî Qibrisa çinê wazena, Leyla Hanim zi semedî ma Kirdana înan wazena.
Ez şaş bîya menda, ez nêzana Kendalo Nezan Leyla ya Zanaya xapînawo? Yan zi Leylaya Zanaya Kendalo Nezan xapînawo?
Yan zi wird pîya wazenî ma bixapîn?

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:11)

Devamını oku...

 
Diğer Makaleler...