Cumartesi, 23 Şubat 2019
Anasayfa Zazakî Makaleler

Zazakî Makaleler

Qıc üveyş hey vun se?

nunSelim Çürükkaya / Şima zûnî Avdila ho Imrali di o, O qîtalek Osman ho Suleymanîye di o.
Avdila vûnû: Dekê (dadî) mi Tirk a
Osman vûnû: Dekê mi Kurd a.
Avdila vûnû ez: Mustfa Kemal ra zaf hes kena.
O qîtalek Osman vûnû: Ez Mala Musetfa Berzanî ra zaf hes kena.
Avdilavûnû: Ez Amerika ra xui kena.
Osman vûnû: Amerika zaf hola
Avdila vûnû: Eskerî Tirkan û Mustafa Kemal zaf başî.
O qîtalek vûnû: Nê, eskerî Kurdan, Mesut Barzani û Celal Talabanî
hîna başî.
Avdila vûnû: Kurdan re devlet lazim nîya, devletê Tirkan ma ri zi besa.
O qîtalek vûnû: Biray mi ho bin emir eskerî Tirkan di o.
Avdila vûnû: Osman ma kotû vararde Talabanî.
O qîtalek vûnû: Avdilay ma kotû vararde eskerî Tirkan.
Avdila vûnû; " Ez Ala Tirkan ra", Osman vûnû; " nê ez ala Kurdan ra hes
kena.
Ma zi şaş bî mendî, ma nizûnî ke kam ho raşt vûnû, ma ey dima şimi?

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:18)

Devamını oku...

 

Semed Apartmuna!

apartSelim Çürükkaya /

Waxt ke  kîtabî mi  (Ayetî APO) vêcîyabi mi daykey xo ri telefon kerd,
dayke mi mi ra va: Selim vizêr ez şîya key Hecî Kekî, cînî ey Hecî Besila
heps ra veradiyeybî.
  -„ Heci Besila se vatyeni?"
-   "Heci Besila vatiyen ke Hepisxane de yew keyna mi ra va "Selim semedî apardmina
yers bîyo şiyo"
-    " Sînî Daye?"
-    "Vanî ke to Hepisxane ra verradîye şi cey  Abdulahî Urfayij, to Avd ra vawû yew apardman bid mi! Avd zi to ra vawû: 

 "Selim ambaz to hey ser kerana kuwenî ra, nan çînû
bûrî, kinc çînî piragîri, la eyb nîyû ti mi ra apardmanan wazenî?
-    O vanû no semed ra to yers bîy remay şi. No qeyde taway est?
-    " Ey apardman esta"
-    "Hu, qey to semedî apardmana ina kerd?"
-    " To şue Hecî Besîla ra vac ke Kird pîyer amey pîyeser xo ri yew apardman
viraşt. Avd  Urfayij nika pîyerê Kirdan  eya apardman ra eşt teber, Kird xo ri hey
keran ser de kuwenî ra, kinc înan, cil înan çînî, hey tebera recifîyen!
-    "Hu; Selîm inîg to hey vanî, pîyer raşt?
-    "La, pîyer raşt!"
-    " Hu, qey Allaya, o qey lacî kutîk îna kenû? Ey Kurmancan feqîran erzenû teber?    

  „ Vac Selim û Avd no semeda pîyerdayiş körd"

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:20)