Zazakî Makaleler

De yew cixarê bidiyen mı

Selim Çürükkaya / Des rojî cuwa ver dewe ma de Husen Demir dinyayî xo bedelna, Ewro zi xal DIRIH.
Ez zaf qehrîyawo, ê wird piya zi merdimî pilîb. Wext ke ma xortib, ma vatiyen „ma koministî”
Dewij ma ra yers bîbî, îna vatê xo kerdib yew, vatib:
Ma înan dew ra fetelnenî
Dewij hêveri şiy rehmeta xal DIRIH het, ti ra vawo:
Xal DIRIH! înan re yew lacî to yo, înan re vaci ke yan wa nimac bikerî, yan zi wa dew terk bikerî.
Xal DIRIH ewnîyawo dewijan re û vawo:
Liya qarşe qican mebiyen, ce qican kitab de çîko raşt diy.
Rehmeta Husen Demir zi yew roj ewniyeno panciyes mark ra vûno:
Erey wilay ti huma niya, la hendey ey hukum to eِst
Mi ewro birayî ey Heci Hesen de qisê kerd, mi va:
Wa serê şima weş bo!
Hecî Hesen zaf hol yew merdim o û zaf zi yarî keno.
Dewê ma de Rehmeta Xalit Beyaz bi.

 

Xalit zaf cixare şimitiyen, yew kerdiyen huna, o bîn vistiyen ta.
Çend serî cuwa ver Xalit dinyayî xo bedelneno. Dewijî ey benî, fînenî mezel, her erzenî ey ser. Malay vûno:
Hadê ma şimi!
Piyerê însanan hîrê gam şinî, hêna pêser gêrenî a, Hecî Hesen vûno:
Heywax ma yew çî xo vîra kerd.
Merdimê ke hê mezelî ser de şaş benî mûnenî, ewniyenî Hecî Hesen ra.
Hecî Hesen vûno :
 Ma no hetî rayer de mezelî rehmetî de yew pencira biviraştiyen, ey rey rey xo re destî xo kerdiyeni derg, rayeran re vatiyen :
Dê yew cixare bidiyen mi

 

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Serinin tüm bölümlerini izlemek için
12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Diyarbakır Cezaevi'nde yaşanan zulmü hiç bu kadar detaylı görmediniz. Bu vahşeti iliklerine kadar yaşayan 26 tanığın bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmamış olan "uzun soluklu" röportajları ilk defa XanîTV'de.
Overlay Image
12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Diyarbakır Cezaevi'nde yaşanan zulmü hiç bu kadar detaylı görmediniz. Bu vahşeti iliklerine kadar yaşayan 26 tanığın bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmamış olan "uzun soluklu" röportajları ilk defa XanîTV'de.
SERİNİN TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN