Cumartesi, 23 Şubat 2019
Anasayfa Zazakî Makaleler Zûno zerrê mi de çend heb rueqlê estî

Zûno zerrê mi de çend heb rueqlê estî

kahkaha-atan-mutlu-olurSelim Çürükkaya / Zûno zerrê mi de çend heb lueqlê estî
"Embazî Alî vûno:
Bo, Seîd çî zûno, ha!

Alî Seyfî vûno:
"Ooooo wilay o xirfaz zûno çend heb lueqlê hê mi pîze de ê."...

Sükrü Gülmüs Nasname de nuşt, o vûno:
Çend roj cuwa pey eg Avdila Öcalan va:
Kûm ke Hîkmet Fîdan kişto, o xayino, o wext ma sekenî?
Wext ke mi no nuşteyî Şükri wend, yew mesela û umê mi vîr.
Yew merdim bi, nûmê ey Ali Seyfi bi. No Ali yew ruej şino dewê ma
keye Seîd Arif. Seîd zi Xarpiyet ra newe ûmeyo. Ey her kenayî xo re yew çî giroto, la yew kêna re taway nêgiroto.
Yew lastik destî ey de mend, ey o lastik giroto esto kênayî xo, vawo:
No to re
Ali vawo:
Ero Sio, qey alaya ti ey bidî mi
Seîd vawo:
"Hero! ez zûnou, ti wazenî pê ey lastik sekereî. Ti erzenî peran ser, hi"

Alî vûno:
"Nê, o mi re lazimo."

Seîd lastikî dûno Alî. Alî û embazî xo warzenî.
Ê binê şinî; Alî yew destê peran xo ciyeb ra veceno û lastikî erzeno ser.
Embazî Alî vûno:
Bo, Seîd çî zûno, ha!
Alî Seyfî vûno:
"Ooooo wilay o xirfaz zûno çend heb lueqlê hê mi pîze de ê."

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 19:52)