Cumartesi, 23 Şubat 2019
Anasayfa Zazakî Makaleler

Zazakî Makaleler

TURISTU KÖRD XUI BI

firdevsi_01Selim Çürükkaya / Ewro mi yew embazê xo de pê MSN qisêkerd. 
Embazê mi Ebukata û Enqere de nişena rue. Mi verî hal - xatir aye pers kerd, aye va:
Ez zaf hola, misafir mi eِstî, ma hê ruenistê.
Mi va:
Misafirî to kamî?
Aye va:
Kirdî simawo, dozgerî Tirkano
Mi va:
Meselayî al se biy?
Aye va:
A mesela yew gendib(komplo).
Mi va:
Ax nikey perê mi bibin
Aye va:To se kerdiyen?
Mi va:Mi beyraqê Tirkan re tumanî viraştiyen û rotiyen.
Ingilîzan, Amerkayijan, Almanan ê tumanî kerdiyenî pay û ûmenî Îzmir, Antalya, Marmaris û şinî plajan.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:02)

Devamını oku...

 

Abdulkadîr kam o?

jSelim Çürükkaya / Di aşm verî ez şibiya Swed. Yew embazî mi va:
Ez to re yew xebera muhîm vûna, la nika çew ra mevac û qisêkerdişî xo rûmna:
Abdulkadîr Aygan ho îta de o.
Abulkadîr Aygan Urfayij o, hê vûnî ke o merdimî Abdulaho Urfayij o.
O 1983 de Şam de keye A.Ö de mendiyen, 1985 de şi teslîmî eskeranî Tirkan bi û 9 serî JITEM de xebitiya.
Nika şima vûnî JITEM çine ya? Ez şima re vacî:
Ziwani Fransizan de „jö tem" yeno mehnayî „ez to re hes kena"
Welatî ma de JITEM yeno mehnayî ez „ez to kişena"
Eskerî Tirkan yew qefle qetilkaran ard piyehet, pê înan yew dezge na rue û namê nê dezgî na pa „JITEM" Abdulkadîr .
Aygan zi myanî nê dezgî de xebitiya. Înan des henzar Kurdî kişt, des henzar kesî sîvîl,
des henzar kesî bê suc, bê gune.

Nika no Abdulkadîr remawo, amewo Swed. Ma Kird piyer şaş biy, ma nêzanî ma sebikeri?

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:03)

Devamını oku...

 

Ti nêzûna ma sekerd

YALNZ-2Selim Çürükkaya / Ti nêzûna ma sekerd       
Yew embazî mi bi, Sorek ra bi.
Ey 25 ser cuwa ver mir e yew hîkayet va:
Ez wazena şima re na hîkayet binusî.
Embazî mi vatîyen:
Ma eşnawitib ke dewanî Mehemed Bucak de tifîng êst.
Ma xo kerd hedre, tifîngî xo girotî, şewa înê ma eşt dew ser.
Mi va: Qey şewa înê?
Embazî mi va:

Ê dewan de şewa înê hetî serî sibaya camiyerdî şinî cîniyanî xo het.
Na hel de kî eşkenî şuero zerre û dest tifangan serino.
Ma zi no qede kerd. Hama şefeq nêeştib, ma şîy yew keye.
Keye de ma şîy yew wade. No wade de yew cînîyek ha kincanî xo gena pira.
Mi va:

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:04)

Devamını oku...

 

Şima ma ra xirabî

tunel_5Selim Çürükkaya / Di qeflê însana yew hepisxane de bî.
Nê wird qeflê zi bindestib, esîrib û kesîrib.
Wird qeflê zi vêşûnib û têşûnib.
Namê yew qeflî Xelas bi, yew zi Celas bi.
Qefleyî xelas va: Ma tunêl bikeni, îta ra bixelisi
Qefleyî Celas vêng xo nêkerd.
Qefleyî xelas xo re hacetî viraştî.
Înan fanilê xo eşkawitî, la wo qalin mund, setrê xo yê sextûn dirnayî, satranco texte kerd hedre.
Înan sextûn dusna texte ra nefak viraşt, pê na nefak hava da tunêl.
Qefleyî Xelas pê meqesî nengûyana şîşî asinîn birnay, pê şîşanî asinînana beton şikit, kerê quil kerdî.
Ê şew- roj xebitîyayî. Taye merdiman tetirxûn bîy, destî di tenan şîkiyayî., çimî yew bu kuar,
lingê yewî bîy seqet.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:04)

Devamını oku...

 

Derwêş û Zel

cobanSelim Çürükkaya / Derweş dewe ma ra bi, o zaf feqîrib,zaf bêvengib.
O Heta ke mecbur
nêbîn, xeber nêdayn.
Yew banî ey bi, yew cînî ey, deheb
mangê ey, panc heb bizî ey, çend heb
zi qicî ey bî.
Yew derdî ey bi, yan çîneb, ez
nêzûna. Ey çine ra xeber nêdayn, ey
zi ez nêzûna.
Yew zelê ey bî. A zela ke ey cînen,çew
nêşken bicen. Wext ke ey zel girotî
yeni destî xo, o Derweş şinî, yew na

merdim ûmên. Ey pê zelê xo hend çî
vatîyen ke kerê niştîyen rue û bermên,
dar û ber guevend girotîyen.
Cewras serr cuwa ver dewê Sîrin
de yew vêve bi. Waharî vêvî venda

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:05)

Devamını oku...

 
Diğer Makaleler...