Cumartesi, 23 Şubat 2019
Anasayfa Zazakî Makaleler

Zazakî Makaleler

Doz u lorin xanım

SAR201Selim Çürükkaya / Tirkiye de heta nika derheqî tarîx, edebîyat, kultur, ziwan û halî Kurdîstano aktuel ser kîtabî îlmî en zaf weşanxaneyî „DOZ" kerdî vila. Zaf balkeşo ke Beledîya Amed fuarê xo ey kîtaban de ca nêdûno yew weşanxaneyo înayin.
Çi gune ke dewleta Tirk yew qisimî Kurdan teslîm giroto. T.C nê Kurdî ke teslîm girotî, wazenî înan verba ê Kurdî ke teslîm nêbî û ser de zi paşt dûnî Kurdistana Başûr, kar biyaro.


Dewlet na polîkaya xo zi sey „Kutîkî bidi kutîk qirqerdiş" îzah kena.  
Sebebo ke Beledîya Amed Weşanxaneyî „DOZ" nêgiroto Fuarê Kîtabanî no yo.  Sebebo didin zi no yo ke weşanxaneyî „DOZ"  gueş nêdano Îmrali, Îmrali re hurmet nêkeno. DOZ venganî ke Îmrali nêwazeno biyerî eşnawitiş, biyerî gueştarîkerdiş, vengî înan resneno raya peroyî. Ê nêwazenî şarî Kurdîstan raştîye biheso, biwano,waharî înformatîon bo,azad bo ke sey şaranî dinya waharî îrade bo, bieşko derheqî xo de, derheqî welatî xo de qeraranî raştan bigîro.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:12)

Devamını oku...

 

Herî xuı kuawo

aiaiSelim Çürükkaya / Hamburg de yew vêve bi. Tayê dewijî ma zi şîbî o  vêve.
Merdimanî Avdilawo Urfayij no vêve de bêedebê kerd bî.
No semeda yew dewijî ma yew dewijî ma  yo bîn kuab.
O merdimo ke dewijî ma kuab name ey Alî bi.
Yew roj cuwa pey yewna dewijî ma mi re  telefon kerd.
Ey va:
Alî çey hol nêkerd, ey re çi o dewijî xo kueno?
Mi zi va:
Ali hol kerd, ey zi sey Babî xo hêverî herî xo kuawo
Devijî mi va:
Sinî? Dê mi ri zi vac, ez nêzûna
Mi va:
Pancîyes ser verî, yev şew, yew mîyerik yeno kêyê Alî, o vûno:
Herî dew kotî miyanî argudê şima.
Alî û Babî xo elektrîke destanî xo genî û şinî verî yegeyî argud.
Ê vînenî ke hendê des heb herî hê miyanî argud de ê.
Ali wazeno ke  herani bikuiro.
Babî ey vûno:

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:12)

Devamını oku...

 

Ti zi xo re sey mi bîlaheq vazdaya

yagli-boya-horoz-tavuk-resimleriSelim Çürükkaya / Dewê ma de yew cînîyek bî, zaf ehtîyarib.
Rî aye çiqiryab, destî aye recifîyayn.
Mûney aye quz bi, çaqe aye decayn.
A nêşkayn gure bikir, çim aye zi hol nêdîn
Mêrde aye hama xo ser bi.
Quwet ey ca di bi, qumê ey derg bî, alişkî ey sur bî.

 


Cînîyeka ehtîyar yew roj ber ra ûmeya teber, werte bexçî de neşta rue.
A ha nat - wetî xo ewnîyena; vînena ke yew dîk pê ra nîyawo
yew kerg dima. Kerg erzîyena, dîk nîyeno dima.
Kerg erzîyena, dîk nîyeno dima.
Kerg erzîyena, penî de dîk kerg tepişeno.
Dîk nişeno kerg.
Cinîyeka ehtîyar ewnîyena ti ra, xo bi xo vacîyena:
Wah, wah, wah feqirê mi, ti zi xo re sey mi bîlaheq vazdaya

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:13)

Devamını oku...

 

Xuez Rusu

vladimir_ilic_lenin_resimleriSelim Çürükkaya / Babî mi nêweş kotib, o berdib nêweşxaneyî Edena.
Dadî mi zi ey het de mendîyen, babî mi re cey çi lazim beno, dadî mi vûna ke ez ha şina teber to re gena.
A wadeyî nêweşxanî re vêcîyena, la hin nizûna şuerû zerre.
Wende û nuşteyî dadî mi çînû. A nizûna nuşte biwin û nimreyî
ber zi nizûna. A  geyrena, geyrena qeflîyena.
Cuwa pey Bahçe de yew ûmbazî mi vînena, a vûna:
"La to dî, Selîm va ke ma hey Kurdistan nûnî rue, ey nêverda ez xo re Tirkî zi bimûsî, bo ez xo re tebera menda.
Mi va ke Selîm şima nêşkenî dewlet."
Ey va:
"Nê, ma sey Lenîn kenî"

Umbazî mi wiyenû û vûno:

"Xale ti Lenîn zi sinasnena?"

Dadî mi vûna:

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:13)

Devamını oku...

 

Zeko! aqıl ume tüı sare?

isoSelim Çürükkaya / Yew ambazî mi bi, name ey Zekî bi.
Yew roj mi re yew mesela va, ez wazena şima re binusî.
Zekî vatîyen:

Wext ke ez xort bîya, feqîr dewê ma Îse Mist bi. O zaf feqîr bi, çîke ey çînîyeb,
mehtacî nan bi. Mi va ez şuerî serî koyan, ma hukmat Tirkan biqeld, welat xo bixelesn.
Ma doletî û feqîran yew kiri, wa Ise Mist zi bixêlisû.
Mi dewê xo ca verda ez şîya.
Ez hîrye serrî Suriya de, di serrî Zaxo de, hîrye serrî zi serî koyan de menda.
Ez veyşan, teyşan menda, ez serd de recifîyay, germ de veyşaya.
Yew roj ez tepişîyay, la rojo bîn ez destî eskeran ra remewa.
Înan Pê ra tifing na mina, ez bîya darbice. Mi xo erd ra kaş kerd, ez şîya dewan.
Dewijan mi pêser da  eskeran.

Hewt serî ez hepisxaneyî  Tirkan de menda. Panciyes serra pey ez hêne şîya dewe xo.
Yew roj ez ha rahar ra şina.
Mi dî Ise Mist ho heto bîn ra yenû.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:13)

Devamını oku...

 
Diğer Makaleler...