Zazakî Makaleler

Ax Guley mı

Ez ha xeniqyena. Destî mi hê rêcifyenî, lingî mi hê decenî, nefês mi nêvecyeno. Qelbî mi ho nêxebityeno, ez sey serxoşana, ez sey nêweşana , gulê mi"Çend roj verî cînî mi yew nuşte nuşt, ez wazena nê şima re bi kirdkî binusî.

Aysel Çürükkaya /  Ez na aşm ra hes nêkena gulê mi. Na aşm de mi Xeyrî, Akîf, Kemal û Alî kerd vîn.
Halî mi pers mekir, ez hol niya. Ez qlibyaya yew awa bêbin re.
Ez ha xeniqyena. Destî mi hê rêcifyenî, lingî mi hê decenî, nefês mi nêvecyeno. Qelbî mi ho nêxebityeno, ez sey serxoşana, ez sey nêweşana , gulê mi”
Çend roj verî cînî mi yew nuşte nuşt, ez wazena nê şima re bi kirdkî binusî.

„Aşmê temmuz de mi rojnameyî wênd, înan qalê kiştişi yew însan kerdiyen.

Wext ke mi ê wênd, ti ûmeya mi vîr. Ez kota myanî girey awka bêbin. Kî vûno ke ez ha cad xeniqyena, destî mi hê recifyenî. Lingî mi hê darmaley yew bînan geyrenî. Ez nêwkena nefes bigîr. Aqil mi, mi serre de niyo. Qelbî mi hedî dûno pirye, ez bena sey sexoşan.  Bi vateyo ke nika modayo, ti vûnî qey tsûnamî dawo mi re.
Ez vizêr rayer de biya, varan varaynî, miyanî daran tarî bi, ez têna biya. Serre 1992 aşmê temmuz amê mi vîr.  Ez Düsselderf de biya, mi eşnawit ke ti remnaya.
O wext ti yew palka de xebitiyayn. Yew rojo germ de çahar qetilkar ûme verî berî to, înan ti eşt yew texsiya sipî û  berd. Têna yew qicî to diy. Ê însanî bîn sey heywanan, sey qilan, sey daran, sey merdan bê veng mendî. Babî to tersa, dadî to şî to Mûnzûr û Dûzgûn Baba ra persay. 22 rojî cuwa pey qican erd de yew dest diy. Înan no dest girot kaşkerd, leşê to leşê to pa amê. Qican xeber da muhtar. Piyerê heskerdê to şî nêweşxane. Çew to nêsinasna gulê mi. Çimkî ê zaliman çermê serrê  to serkerdib, ê çimî to yê rind vêtib, zincê to, gueşî to ti ra kêrdib, pê yew la ti qeniqnab.
Çêw to nêsinasna gulê mi, dadî to şemûkê lingê to, zûmay ma zi didananî to ra to sinasna.
Ez zaf çinay re qehriyay ti zûna, gulê mi? Ê zaliman o bend ke pê ti xeniqnabi, o bend, gijîkî to ûyew gueşarê to kerd yew tore û dadî to re va:
Xalê înan wedar
Dadî ma ê girotî, şî sukê xarpiyet, kincî vêv ernay, ard dayi to ra. Dadî ma destî ti xene kêrd û to o qede vist mezel.
Ah gulê mi, welatî ma de hama zi însan yenî kiştiş. Hama zi kes nêzano qetilkat kam î. Hama zi kes qetilkaran nêtepişeno. Hama zi dadî, babî, wayî û birayî bermenî.
Ez na aşm ra hes nêkena gulê mi. Na aşm de mi Xeyrî, Akîf, Kemal û Alî kerd vîn. Halî mi pers
mekir, ez hol niya. Ez qlibyaya yew awa bêbin re. Ez ha xeniqyena. Destî mi hê rêcifyenî, lingî mi hê decenî, nefês mi nêvecyeno. Qelbî mi ho nêxebityeno, ez sey serxoşana, ez sey nêweşana , gulê mi”

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu