Zazakî Makaleler

Abdulkadîr kam o?

Selim Çürükkaya / Di aşm verî ez şibiya Swed. Yew embazî mi va:
Ez to re yew xebera muhîm vûna, la nika çew ra mevac û qisêkerdişî xo rûmna:
Abdulkadîr Aygan ho îta de o.
Abulkadîr Aygan Urfayij o, hê vûnî ke o merdimî Abdulaho Urfayij o.
O 1983 de Şam de keye A.Ö de mendiyen, 1985 de şi teslîmî eskeranî Tirkan bi û 9 serî JITEM de xebitiya.
Nika şima vûnî JITEM çine ya? Ez şima re vacî:
Ziwani Fransizan de „jö tem” yeno mehnayî „ez to re hes kena”
Welatî ma de JITEM yeno mehnayî ez „ez to kişena”
Eskerî Tirkan yew qefle qetilkaran ard piyehet, pê înan yew dezge na rue û namê nê dezgî na pa „JITEM” Abdulkadîr .
Aygan zi myanî nê dezgî de xebitiya. Înan des henzar Kurdî kişt, des henzar kesî sîvîl,
des henzar kesî bê suc, bê gune.

Nika no Abdulkadîr remawo, amewo Swed. Ma Kird piyer şaş biy, ma nêzanî ma sebikeri?
Taye vûnî: Ma no ça diy, ma ca de bikişi
Taye vûnî: Ma nê veci mehkema
Tay vûnî: Ma Tirkan bidi mehkema, wa o biyero Tirkan ser îfade bido.
Ez vûna: Abdulkadîr zaf muhîm o.
Şima zûnî Abdulkadîr ma kot destî  Tirkan, Tirk hê ey şew û roj xebitnenî.
Ma zi no Abdulkadirî înan bixebitn.
Ma ti ra pers bikeri, ma vaci:

Na JITEM çine ya? Şima çend ten JITEM de xebitiayn?
Namê îna çineyb?
Amed de, Xarpiyet de Ruha de, Merdin de, Sorek de, Çermik de, Muş de, Qerekose de kam bi?
Înan ke emir deyn şima kam bî?
Walî bî? Qeymakam bî ?
Wezîr bî ? Seresker bî ?
Piyerê înan ma re vac.
Ûca ra pey ma pers bikeri, ma vaci:
Şima kam kişt; çiney ra kişt?
Çi wext kişt, leşê înan eşt kam ca?
Ti cayî qebrê înan zûnî yan nêzûnî?
Eger Abdulkadîr cewabî nê persan da, o wext ma Kirdan ra yew heyet rueni, ma Ebukatan re pers bikeri, ma vaci
Çi lazimo ma bikeri?
Eger ma nê gurê piyer kerdî, o wext ma eşkenî
sey Rencber Azîz vaci:
Ha ha nîna, ha nîna
Şima vînen sinîna

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu