Zazakî Makaleler

Awı tenıa mendıb

Yew merdim na qoxiş de bi, name ey Mehmed Eli bi. No miyerik sîyasî niye bi, qaçaxçî bi.Ey dinya ra teway fehm nikerdiyen, bîye werdiş û qalê cînîyan kerdiş çîk gamî ey  niyeb.

Selim Çürükkaya / Hepisxanê Amed de yew qoxiş bî.
Ezîz a qoxiş de mendiyen.
Ma pîyer niweş bî, ey qoxişanî bînan de kam ke niweşiye tetirxûn(werem) tey
bibîn, ê dayn arîye ardiyen qoxişê ma.
Yew merdim na qoxiş de bi, name ey Mehmed Eli bi. No miyerik sîyasî niye bi, qaçaxçî bi.
Ey dinya ra teway fehm nikerdiyen, bîye werdiş û qalê cînîyan kerdiş çîk gamî ey  niyeb.
Her roj di heb rojnameyî deyn qoxişê ma, ma rojname wêndiyen, la Mehmed Eli çi rey niwendîyen.
Ey rojname ra resim cînîyanî  zitan ti ra kerdiyen û berdiyen bin balişne xo de nimitiyen.
Waxt ke bîn şew ma kotiyen ra, ma şînî hûna, Mehmed Eli ûnîyayin nê resmanî cîyanî zitana û cuwa pey lehefî ey recifîyayin.

Ey ambaz ke  ayay bî, ey pîyer pîya wuyîyayin.
Dêsî qoxişê ma de yew resim Mistafa kemal (Atatürk) bi.
Ma nizûnayn kam viraştib, zimbiyelî ey, erdişê ey çînîyebî,

Lew ey sur bî.
Yew şew Mehmed Eli dor(nowet) de bi, yanî nowetçî bi.
O ûnîyenû ke ambazî ey pîyer hey rakote, o hedî hedî şinû dêsî veri û lew nûnû lewûn Mustafa Kemala, xo sawenû dêsa.
A hel de Bedredin benû  ayay, o ûnîyenû ke Mehmed Eli ho lew nûnû resim Mustafa Kemala.
O wuyenû, wuyenû, wuyenû, vanû:
– „ Yaw Mehmed Eli na qoxişıd resmura au mendıp tüı ninam cı, tüı awiz hal kerd!

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu