Zazakî Makaleler

Fiş pakır Quel tad!

Selim Çürükkaya / Dewe ma ra yew merdim est. Namey êy ELÎ yo.
20 serra Elî,  2 aşmî ho teber de o, yew aşm ho zere de o.
Yani serbest veradîyenû, di aşm kê xo di mûnenû, la cuwa pey hêna tepişyenû, yew aşm hepisxane de rakuwenû.
Çolîg de taway bi se cendirmeyî Tirkan vûnî; „Elî zûnû”. Ê şinî  Elî tepişenî te de benî û kenî de.
Elî zaf yarûno, o zaf yarî kenû, taway xo ri barnikenû, çi benû wa bibû  bin ra gam ey  nîyû.
Cendirmê ti ra çi persî, o huyenû (wîyenû).
Cenderme ewnîyenî ti ra, o zi huyenû.
Yew roj hunc Elî dew ra girot berd Qerequel
O ca de zaf dey pirye, kişt,kuaw û o eşt zerrê yew hucrî
Yew saat cuwa pey, na ray Poles lacî Apî Elî tepişt û berd no Qerequel
Namey ey zi Abdulmutalîb o, o zi kuaw, kuaw, ê ti ra persayî vatû:
– Ti çiney?
Abdulmuatalîb vatû:
-Ez taway nîya.
Polesan o ray na Kuaw, vatû:

– Ti KUK ci?
– Nîe!
– Ti KOMKAR cî?
– Nîe
– Ti KAWA cî?
– Nîe
– La Lawe mi ti çî?
– Wilay ez taway nîya?
– Nûn ti APO cî?
– Willay ez APO ci zi nîya
Waxt ke Abdulmutalîb no qede vûnû, Poles hers benû, o vûnû:
– Nika ez musena ti çineyî.
O dûnû ra ey anû cey Elî.
O Elî ra vûnû:
– No Abdulmutalîb ciney To yo?
– Lacî Apî min o
– Ma o zi tepişt, la o qisênikenû, no çineyû? No Apocî yo, nûn Apocî nîyo?
-Wilay Polis beg, telî ceyran ho to dest di o, monîtor ho bin dest to di o.
yew fîş pakir û tad. O çû se o waxt  belû benû.
 

 

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu