Zazakî Makaleler

Kueli û Şit

Selim Çürükkaya /  Nameyî dewê ma ya vêrîn Tunst ib.
Ez ûca de ûmeya dinya. Heta ez biya hot serre, mi  bê Zazakî yewna ziwan nêzûnayn.
1960 de ez şiya mekteb, malim ma Qeyserî ra bi.
Nameyî ey „Ali Vural” ib.  Ey nêverdayn ma mekteb de Zazakî qisê bikeri.
Wext ke binî cemî şan, ey ma ra vatiyen:
“Şima hê şînî keye, pê dadî û babî xo ya Tirkî qisê bikeriyen.
Bo ez şew yena bin pencera de, şima gueştarî kenu.
Eg şima Zazaki qisêbikerî, ez şima kuenu.”

Ma zi piyerin yew fek ra vatiyen:

 “Emredersin öğretmenim” ( Ti emir kenî malim) û ma şinî keyanî xo.
Roja bîn, binî sıba, ma ûmenî mekteb.
Malim wext ke ûmenî sınıf, ma wariştiyenî pay.
Malim nameyî çend kesan wuendiyen û vatiyen:
Biyêreni îtiya!

Ma şinî û verî ey de bînî riyez, malim yew kueli girotiyen û vatiyen:

“Destanî xo akiriyen!”

Ma destî xo kêrdiyen a, ey pê kueli deyn zerrê destanî ma re. Ma bermayn, lakîn o qêrayn.
Ma zuir kerdiyen, ma vatiyen:
“Ma Zazakî qisê nêkerd.”
Ey raşta vatiyen:
Nê! şima Zazakî qisê kerd”
Destî ma bînî sûr, bînî sey guîn.
Çimanî ma ra hesir ûmenî war.
Ûca ra pey ma eştiyeni yew wade yo tarî.
Ey no qêde ma Tirkî musnay, pê kuelî ma kerdî yêsîr.
Nika zi hukmatî Tirkan vûno ke ma şit dûnî qicanî şima.
Înan hewtay ser pê kuelîyan qicî hewt serey kuay, la nêşkayî ma û qicanî ma Tirk kirî.
Ê nika zi vûnî: Ma pê şit qicanî hîrê seran kênî Tirk
Axxx,  Ez se bikerî, nika zi ma kotî bênatê şit û kuelîyan.
Ma erd xo ser nûna muhtac bî.
Nika zi ê wazenî pê şit ma Tirk bikerî.
Eg ma şit înan nêwerd, ê kueliyî xo mucnenî
 

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu