Zazakî Makaleler

Herî Zuexpa nêweşo

Selim Çürükkaya / Nizdiye  dewê ma de yew dew esta, namê yê Zuexpa ya.
Banî dew qilan seri de bî.
Rayir makîna çiniyeb. Elektrik, telefon hama nêşib dew.
Wext ke ez hama qicibiya, o wext qunculcî bî.
Di – hîrê heb memûrî dewlet
ûmenî dewan de gêrên.
Nê quncilciyan heywanî dewijan hûmaritiyen û semedî her heywana di qaxit pere girotiyen.
Dewijî qeyil nêbî peran bidî hukmat.
Dewijan wext ke xeber girotiyen quncilcî hê yenî, înan heywanî xo berdiyen, nimitiyen.
Vûnî yew roj Zuexpayijan xeber girot ke quncilcî ho yeno dew.
Înan ca de heywanî xo berdî nimitî.
Xal Eli vêciyeno hewlî ser.
O ho ûniyeno rayir quncilcî ra.
Wext ke quncilcî dew ra beno nêzdî.
Herî Xal Elî ber ver de zireno.
Xal Eli ca de hewlî ser ra yeno war, sarişmê herî xo tepişeno, beno zerrê eywan.

O yew ca ken ra, herî fînen miyan û pê yew la ya ey besteno, yew lehef qalin ûnceno herî ser.
Quncilcî dew ra gêreno, yeno keye Xal Eli.
O şino yew kulsî ser de nişeno rue.
Xal Eli çay keno germin, dûno ci.
Quncilcî çayê xo fir keno. O ûniyeno ke ortê eywan de yew ho rakote.
O pers keno, vûno:

 “No nêweş kam o? Nêweşiye ey çineya?”

Xal Eli vûno:
 “O babî min o, qariş pê mebiyen, o zaf nêweş o.”

Quncilcî vûno:

“De verd ez biewnî ci, cey adir ey ِest.”

Quncilcî cey xo ra wirzeno we, şino lehef keno berz, ewniyeno herî ra.
O gêreno a xal Eli ra , wird piya zi zaf şarmiyenî

 

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu