Belgeler

Belgelerle Avrupaya geliş öyküm

1993 Yılında Barelias'ta PKK hapishanesinde tutukluykrn kaçarak Beyrut'a geldim, Beyrut'an Almanyaya nesıl geldiğimi bu belgeler anlatır.

Kamuoyuna,
Ergenekon örgütüyle ilintili Tuncay Güney’in 13 Ocak 2009 tarihli görüntülü polis ifadesinde; benim yani Selim Çürükkaya’nın General Veli Küçük’ ün talimatı ve Bir Türk Pasaportuyla Lübnandan Avrupaya gittiğim, söyleniyordu.

Bu haber televizyon kanallarında yayınlanınca,  yabancılar polisine baş vurdum. Çünkü dosyam oradaydı. Lübnandan geri Almanya’ ya geldiğimde Birleşmiş Milletler aracılığıyla Lübnan hükümetinin bana verdiği geçiş pasını Bremen yabancılar dairesine vermiştim. Baş vurudan yaklaşık bir ay sonra dosyama ulaştım. Beyruttan gelişim ile ilgili belgeleri aşağıda değerli okuyucularıma sunuyor Tuncay Güney’i Yalanlıyorum:

PEN    ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MERKEZİ

Yönetim:  Sandstrasse 10  64283 Darmstadt
Telefon: 0615123120  Telefaks: 06151/293414  Faks: 173266

Sayın Dr. Peter OHR’a ivedilikle sunulmak üzere!

20 Temmuz 1993 Sayın Bay Dr. OHR, Uluslararası PEN Hapisteki Yazarlar Komitesi ve Uluslararası Af Örgütü (AI) tarafından bize verilen bilgiye göre, Türkiye’de onbir yıl en ağır koşullar altında hapis yatmış Kürt gazeteci ve yazar Selim Çürükkaya, PKK’nin ölüm listesinde yer almakta ve akut bir hayati tehlike altındadır. Kendisi sürgündeki Kürt PEN üyesidir ve dolayısıyla uluslararası PEN üyesidir.

Selim Çürükkaya geçen yıl Almanya Federal Cumhuriyetinde henüz sonuçlanmamış bir iltica talebinde bulunmuştur. Ancak Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Sayın Schnoor’un yardımıyla o zaman Rio’da yapılan bir Uluslararası Kongreye katılabilmişti (Bkz. Ek).

Bay Çürükkaya bir süre önce Şam’a geldi. Gelir gelmez PKK üyelerince sorguya çekildi, işkence edildi ve kendisine iki kitabındaki pasajları değiştirmesi gerektiği söylendi. O bunu reddedince, hapse attılar, orada işkenceye devam edildi. Daha sonra bu hapishaneden şimdi saklanmakta olduğu ama tehdit aldığı Lübnan’a kaçabildi. Kendisi Almanya Federal Cumhuriyetine geri dönmek istemektedir ve vize almak için Alman Elçiliğine gitmek istemektedir.

Uluslararası PEN ve Uluslararası Af Örgütüne (AI) göre tehditler kesinlikle ciddiye alınması gerektiğinden, kendisine yardım edebilirseniz size pek müteşekkir oluruz. Kısa sürede bir haber alabilmekten size müteşekkir oluruz

(imza]

IFJUluslararası Gazeteciler Federasyonu

Kime:             Sayın Peter Kiewitt

Kimden:         Aidan White,

Genel Sekreter  Brüksel, 09 Temmuz 1993 Sayın Bay Kiewitt,

BAY SELİM ÇÜRÜKKAYA’NIN VİZE BAŞVURUSU

Dünya çapında 300.000’den fazla gazeteciyi temsil eden Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Bay Selim Çürükkaya’nın vize başvurusu desteklemektedir.

Bay Çürükkaya bir Kürt gazetecidir. Hayatı radikal İslamcı bir örgüt tarafından tehdit edildikten sonra, halen kalmakta olduğu Lübnan’da Uluslararası Kızıl Haç Örgütüne sığınmıştır.

Bay Çürükkaya Türkiye’de “Özgür Gündem” gazetesi için çalışmaktaydı. İslami Cihat örgütünden tehdit aldıktan sonra 1992 sonlarında Türkiye’den kaçtı. Türkiye’de son onbeş ayda 15 gazeteci öldürüldü.

Çok sayıda gazeteci taciz edildi, tutuklandı ve tehdit edildi. “Özgür Gündem”de çalışan bir gazeteci olan Bay Kemal Kılıç 18 Şubat 1993’de öldürüldü.Selim Çürükkaya her ne kadar Türkiye’den kaçmış olsa da, şimdi görülüyor ki, hayatı Lübnan’da da tehlike altındadır.Bu nedenle sizden Bay Selim Çürükkaya’nın Almanya Federal Cumhuriyetine gelmesi için kendisine acilen vize verilmesini rica ediyoruz. Ancak böylece hayati tehlikeden kurtulabilir. Başkaca bilgiye gerek gördüğünüz takdirde, lütfen bizimle ilişki kurun. Lübnan’daki Uluslararası Kızıl Haç Örgütü de ayrıca bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla Aidan White  IJF Genel Sekreteri

[imza]

Dışişleri Bakanlığı

Dağıtım: 26   (514)Ex: 1-5

56:  sts fm Merkezi iletmiştir:

Kime: bmi / cti    (İçişleri Bakanlığı]

Nereden: Beyrut

No 459, 02.08.1993, 13.30 Yerel saatle

Kime:  Bonn aa/cti

[Dışişleri Bakanlığı]

ÇOK ACELE

514’e verilmek üzere (şifreli) telgraf

Gelişi: 02.08.1993, 16:55 yerel saatle bmi/cti  [İçişleri Bakanlığı] için……..     referans 320 Dosya no:     RK 516 roem 6, Çürükkaya 0212000

Konu:  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt halkından Selim Çürükkaya’ ya vize verilme siyle ilgili: 30.07. tarihli B. 0179 – 514-516 roem 6 Yukarıda adı geçen Kürt ile halen uluslararası kızıl haç delegasyonu ilgilenmektedir.

Akut bir hayati tehlike olasılık dışı sayılamayacağından, uluslararası kızıl haç delegasyonu PKK veya başkalarının onu ele geçirmesini zorlaştırmak için Çürükkaya’yı Batı Beyrut’ tan alarak güvenli bir bölgeye götürmüştür.

Çürükkaya’nın elinde seyahat belgeleri olmadığı için, uluslararası kızıl haç örgütü ilgili daireden onun için bir geçiş belgesi (laissez-passer) sağlamaya hazır olurdu. Verili koşullar altında Elçilik, yetkili dairenin Yabancılar Yasasının 32 ve 33. maddeleri gereğince insani nedenlerle pasaport zorunluluğu olmaksızın Schengen vizesi vermesini rica etmektedir.

Bu arada Brüksel Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IJF) ve PEN Frankfurt Merkezi’nin Çürükkaya lehinde verileri buraya ulaşmıştır.

PEN Frankfurt merkezinin buraya bozuk olarak gelen teleksinden, uçuş masrafının muhtemelen Çürükkaya’nın kuzeni tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.Elçilik durumun açıklığa kavuşturulmasından müteşekkir olacaktır.

Kiewitt Sayfa: 1Açıklayıcı no:

PEN  ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MERKEZİ

Genel Sekreter  Dr. Christa Daricum
Sandstrasse 1064283 Darmstadt

Telefon: 0615123120 Telefaks: 06151/293414

Bayan Wessel-Niepel’e derhal sunulmak üzere 03 ağustos 1993 Sayın Bayan Wessel-Niepel, Gazeteci ve yazar Selim Çürükkaya’ nın durumunu telefonla görüşmek için pek çok zaman ayırdığınızdan içten teşekkürler.

Ekte sunulan belgelerden anlaşılacağı üzere, kendisi olağanüstü bir tehdit altındadır. Uluslararası PEN örgütünün Hapisteki Yazarlar Komitesi, bize Selim Çürükkaya’nın Türkiye’de onbir yıl en ağır koşullar altında hapiste tutulduğunu ve şimdi PKK’nin ölüm listesinde yer aldığını bildirmiştir.

Selim Çürükkaya 1992’de Almanya Federal Cumhuriyetinde iltica talebinde bulundu; ama Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Bay Schnoor’un izniyle Rio’ya uluslararası bir kongreye gitti. Ve kısa bir süre önce de Şam’da idi. Orada tutuklanıp işkence edildi. İki kitabındaki pasajları değiştirmeyi reddetti. Tekrar hapse atıldı ve işkence edildi.

Bu hapishaneden şimdi saklanmakta olduğu Lübnan’a kaçabildi. Orada uluslararası Kızıl Haç örgütünden birinin eşliğinde Almanya’ ya turist vizesi almak için Alman Elçiliğine giderek ilişkiye geçmiştir. Şu anda söz konusu olan bu turist vizesinin acilen ve muhtemelen cankurtaran olarak verilmesidir. Ve en son ve karar verici makam olarak sizden yardımınızı rica ediyorum. Kısa bir cevap için müteşekkir olurum.

Saygılarımlar

(İmza]

PEN  ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MERKEZİ

Yönetim  Sandstrasse 1064283 Darmstad
Telefon: 0615123120Telefaks: 06151/293414Telgraf

Sayın Elçi Peter Kiewitt’e ivedilikle sunulmak üzere!

Sayın Bay Elçi, Merkezi Almanya Federal Cumhuriyetinde bulunan Kürt  PEN örgütü üyesi yazar ve gazeteci Selim Çürükkaya bu sabah Uluslararası Kızıl Haç Örgütünden birinin eşliğinde size gelecek ve Almanya’ ya gelmek için bir vize başvurusu yapacaktır. Bay Çürükkaya hayati tehlike altındadır.

Kızıl Haç tarafından da teyit edilen edindiğimiz bilgilere göre, kitaplarındaki bazı pasajları PKK’nin isteğine göre değiştirmeyi reddettiği için PKK’nin ölüm listesinde yer almaktadır. Selim Çürükkaya 1992’de Almanya Federal Cumhuriyetinde iltica talebinde bulunmuştur. Aynı yıl Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Sayın Schnoor’un özel izniyle Kürtler hakkındaki filmini gösterebilmek için Rio de Janerio’da yapılan Uluslararası PEN Kongresine katılmıştır.

Kendisi 1993’de gazeteci olarak PKK’nin Şam’daki bir kongresini izlemek istediğinde, tutuklanmış ve hapiste işkence edilmiştir. Oradan Beyrut’a kaçmayı başarmıştır. Burada ise -bize bildirildiğine göre- PKK bütün otelleri aramıştır.

Selim Çürükkaya’nın hayatının Beyrut’ta daha uzunca süre güvenlikte olacağını ihtimal dışı görüyoruz ve bu nedenle kendisine Almanya’ya gecikmeksizin girişini sağlamak üzere acilen size başvuruyoruz.

Bu olayla ilgili olarak bize uluslararası çapta sorular gelmekte olduğundan ve biz de pek çok gazeteci meslektaşının Selim Çürükkaya’nın durumundan duyduğu kaygıyı memnuniyetle gidermek istediğimiz için, kararınızı bize bildirebilirseniz size müteşekkir oluruz. Gösterdiğiniz anlayış dolayısıyla şimdiden içten saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

Ursula Setzer PEN Almanya Federal Cumhuriyeti Merkezi  Genel Sekreteri
Selim Çürükkaya Bu pasaportla Lübnan’dan Almanyaya’ geldi:

pas1

ayakabi{ 1993 Temuz ve ağustos aylarında Lübnan sıcağında bu botlarla dolaşıyordum. 2009  yılının ortasına girdik ayakabılarımı hala giyiyorum

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu