Zazakî Makaleler

Arminî yo peyin

Çew na qindayo bê sunet, sey Hesen Atmaca myanî şima de esto?Ma fehm kerd ke Hesen Armînî yo. Ez nêzuna yewî gerê ey kerdib, yan zi înan camiyerdê ey re fehm kerdib ke Hesen Armînî yo. Eskeran tim - tim Hesen kuaynî

Selim Çürükkaya / Mi zûnen Hesen Atmaca Arminî yo. Wext ke mi „Nasname” de ey ser a  xeber wend, hepisxaneyî Amed ûme mi vîr.
1982 zimistanib, hin roj şibi kuer, yew merdim ard qoxişê ma. Eskerî emir da, nê ûmbazî verî xo hetî dêsa ta da. Ey o merdimi berd eşt hücre heştin û şi teber
Qoxiş de çew xeber nêdenî, çew neşkenî xeber bido. Kes nêzûnen o miyerik kam o, semedî çineya ardo îtiya. Ma xoi miyan de qisêkerd. Ma pers pers kerdî. Vengî no merdim ûmenî gueşanî ma, ey vatiyen:
Xwede yo! Xwede yo!
Ma gueştarî kerdiyen, ma nêşken taway bikeri. Ma bermey, miyerik venda Humay dayn. Ma a şew ranêkotî.
Serî sibay esker ûme miyerik qefes ra vet, kua, kua û ard katî bin.
Namê nê miyerikî Mehmed Xan Ersener bi, o Lice ra bi, dayike ey Armîni bi. Semedî dayike ey a, serê ey kotib bela. Ma yew qefes de mendiyen. Ma tiye verd de bîbî yew rêz. Eskerî ûmê verniye ma de bîy rêz.
Timûnî Mehmed Xan zur ra ardî war, pê yew la camiyerdê (K…) Mehmed Xan best. Hetî layo bîn best asinî qefesa, pê boyaxo sur camiyerdê ey boye kerd.
Eskerî emir da ci: Rahat! Rahat! Xo hedreki! (hazir ol), Xo hedre ki! Verî xo tadi hetî peya!
Şima ganî hin bizanî sebi pê.
Yew na roj Mehmed Xan qefes ra vet. Nenguçî dayî ey fek re, zincê ey re, çimanî ey re . O xo re şi, gina beton seri. Înan yew zincîra derg ard û best lingê ey a, yew hetî zincîr zi berd qatî çeherin de best yew demira. O lingê ey ra aleqna, zincê ey ra guîn ûmenî: Şip, şip, şip, şip
Înan va:
Miyanî şima de çew na Arminî esto?

Yew eskerî va:
Çew na qindayo bê sunet, sey Hesen Atmaca myanî şima de esto?
Ma fehm kerd ke Hesen Armînî yo. Ez nêzuna yewî gerê ey kerdib, yan zi înan camiyerdê ey re fehm kerdib ke Hesen Armînî yo. Eskeran tim – tim Hesen kuaynî
Ey zi camiyerdê ey bîbî , belê serê ey.
Hesen nika ho Hepisxanê Almanya de o. Dewletê Tirkan ha Hesenî wazena.
Ez semedî Hesen a gazî kena:
Biyerî ma piyer piya waharî no Armino yo peyin veci

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu