Zazakî Makaleler

Pueşmûnê Dengbejî û Kerkûk

Şima wazenî mi; duşmenî welat mi kirî?Nika şima mi ra vacîyen; na mesela de kam sucdar o?Hukmatî Rusya, yan zi waharî kitabî?

Selim Çürükkaya / Dengbej pueşmûn bi, efendî qeleman o kerde neheq.
Rusya de yew doxtor bi, o nışt rue yew kîtab nuşt.
Namê kîtabî ey ” Doxtor Jîvago” yo.
Rusya ya gird  de kesî qîmet nêda, nê kîtabî.
Binate ra zaf wext vîyert, Îtalya de  yew kîtabxane qîmetî nê kîtabî fahm kerd.
Nê kîtapxanê waşt ke no kîtabî neşr bikero û vilakero.
KGB pê hesîyay û amê wahar kîtabxaneyî de xeber da, ti ra va:
Insanî ma wahar no kîtab ra zaf heskenî.
Eg şima no kîtabî vilakirî, o wext pîyerê însananî ma no merdim ra xwi kenî.
Waharî kîtabxaneyî gueştarî cew nêkerd û no kîtab kerd zaf û  kerd vila.
Komîteyî Nobel waşt ke xelat bido nuştoxî no kîtabî, na ray wahar kîtabî komiteyî nobel re yew name nuşt.
Ey name xo de va:
Şima wazenî mi; duşmenî welat mi kirî?
Nika şima mi ra vacîyen; na mesela de kam sucdar o?
Hukmatî Rusya, yan zi waharî kitabî?
Şima qerar biden
Bizûnîyen ke tarîx rew na qerarî xo dawo.

Dengbejî ma hende wahar kitab tenguned niuw
Siw biw Puesmun puesmunu
Semed peruna xu körd bie qiymet
Wi nizun ki mar yöw
Denbiej wahar peru nie, wahar seref lazüm!
Kerkûk
Kerkûk kot destî kurdan.

Kurdan heqî tirkmenan  werd.
Kurdî ke Saddam fetelneybî pêser ûmê Kerkûk.
Kurdî hê Tirkmenan kişenî.
Ma cey çî mehneki, ma esker berşaw Kerkûk.
Ma vaci ke PKK ha ûca, ma vac ke Kurdan Tirkmenî qetl kerdî.
Wa petrol bin destî Kurdan nêkuro, se beno wa bibo.
Ma nêwazenî wa Kurd nê dewlet bî, nê zi wertaxî dewlet bî.
Wa kurd sey nenguyî ma, Suriya, Îran û Irak bimûnî.
Ê ke îna vûnî ma zûnî ê sinînî.
Ê ke vûnî nê Tirkî birey ma yê, nehlet biyero înan.

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu