Zazakî Makaleler

Tı mereq mekır

Selim Çürükkaya / Çewras û panc serr verî, di heb Mialûnijî şî Stenbol.
O ca de otobos ra amey war, apardmanî zaf berz dî. Ey yew ambazî xo yo bîn ra vawû:
„Erow, errik de biewnî no bano berz ra!”
Ê wird ewnîyay apardman ra, qatî apardman humaritî
„Yew”
„ Di”
„Hirî”
„Çahar”
„Panc”
Ê hê pê vengo berz qatanî hûmarenî, yew merdimo çimakerde înan vînenû. O yenû verî înan, Tirki înan ra vûnû:
“Ne yapiyorsunuz lan?” (Şima îta de se kenî?)
Wird Mialunijî pîya vûnî:
” Qat saydi!” ( Ma qatî hûmarutî)
O Tirk hers benû vûnû:
” Kat saymanin Parayla olduĝunu bilmiyormuydunuz?” (Şima nêzanî ke hûmartişî qatan pê peran o)

“Nê quran û bîsmile ma nêzûnayn”
„Ben anlamam kat başina para vereceksiniz, sen kaç tane saydin?” (Ez nêzûna, şima gereka sarê qat peran bidî, to çend tene hûmaritî?)
„Quran ,yedi!” ( Quran, hewt)
„Sen kac at saydin lan?” (To çend qatî hûmaritî?)
“Des qat”
“Çabuk verin, on yedi lira lan!” ( Lez, des û hewt qaxit bidiyen)
Mîalunijî des û hewt punetûn xo dûnî û kûenî rahar şînî!
Ey ke hewt pûnetî day, o  vûnû:
“Heywaaaaax wilay miyerik na zerê q… daye ma, ma ra zaf perey girot”
Ey ke des qaxit day, o ewnîyenû ambazî xo ra wîyenû, vûnû:
“Ti mereq mekir, wilay mi na zerê q… daye ey, mi vist qatî hûmaritî, la mi heq des qatan da”

 

 

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu