Zazakî Makaleler

Nehey

Hûmay beley ey dawo, o nizdî raher çîyê xo veceno warîeMi va "Ti zi kerd sey meselayîpûtekî û babî ey

Selim Çürükkaya / Yew embazî mi hepisxane re
vêcîya, o ûmeb îta. Ma niştî
rue. ma hel xebêr dey, ey mi ra
va:
Ez cey to de bî, ez hin semedî no
Evdilayo Urfayija taway nênusena.
Mi va: Qeyi?
Ey va:
Hûmay beley ey dawo, o nizdî ra
her çîyê xo veceno warîe
Mi va “Ti zi kerd sey meselayî
pûtekî û babî ey
Embazî mi va: To se va, mi fehm
nêkerd
Mi va: Ez to re hîkayetê ey vacî, ti
fehm kenî:
Vûnî ke yew dew de yew camî bî,
kiştê camî de zi yew ban bi û

o banî de zi yew cînî ya rind bî.
Malayî na camî musabi şinî na
cînîya rind het. Yew roj, di rojî,
hîrê rojî, yew roj lacî cînî şino
babî xo re vûno:
Bawo bo Mala musawo deke mi!
Babî ey vûno:

“Ti sabir bikeri, hûma yew roj
beley ey dûno”
Lac, vatê babî xo keno. La Mala
her roj yeno keye û şino. Bacê lacî
cînîyek ewnîyeno ke îna nêbeno,
eg o vatê babî xo bikero, hama
mala zaf yeno- şino.
Yew roj Mala hama nêşîyo minarawa,
lacî cînîyeka rind yew legen
nehan geno û şino minarawa. O
nehan serî nerdîwana keno vila û
yeno cîer.

Mala sela wineno, o wext ke yeno
war pay nûno nehanî ser, lingê ey
reskîyena, o teqla dûno, serey ey
şikîyeno, o mireno.
Lacî cînîyeka rind erzîyeno, şino
cey babî xo, o babî xo re vûno:
Bayo wilay Mala minara ra gina
erd û merd
Babî pûtekî ewnîyeno pûtekî ra,
huwîyen û vûno:
Mi to re niva, sabir bikeri, hûma
beley ey dûno
Putek zi babî xo re vûno:
Bawo eg mi nehey nêştenî serî
nêrdiwana, hama o zaf amenî
dekê mi het û sinî.

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu