Makalelerim

‘Dönün’ Çağrısına Yanıtımdır

Etmediği için yere yatırdılar g.tüne kazma sapı sokarak öldürdüler, partisini de taru mar ettiler. Saddam manyağı kendisini ortadoğunun Allahı sanıyordu, muhalifi kalmamıştı, kendisinden kuşkulananları bit ezer gibi öldürüyordu! Ne oldu sonu?

Selim Çürükkaya/ D.Murat Laser in yazdıkları yerinde ve mantıklıdır. Noktasına ve virgülüne kadar katılıyoruz. Ama bu öneriyi bu günkü PKK ye yapmakla İsrail e gidip ağlama duvarı önünde ağlamak ve o duvardan bir istekte bulunup, gerçekleşmesini beklemek kadar gereksizdir. Böylesi partiler asla bir suçlarının olduğunu kabul etmezler, kendilerini asla düzeltmezler, iktidarları için, imkan ve olanakları için payeleri, koltukları için, bağnazca doğmalarına sarılırlar. Bakın bir bunun gibi yapılara, hangisi kendi hatasını kabul etti de, değişti? Kaddafi manyağı değişti mi? Hatasının olduğunu kabul etti mi?

Etmedi.

Etmediği için yere yatırdılar g.tüne kazma sapı sokarak öldürdüler, partisini de taru mar ettiler. Saddam manyağı kendisini ortadoğunun Allahı sanıyordu, muhalifi kalmamıştı, kendisinden kuşkulananları bit ezer gibi öldürüyordu! Ne oldu sonu?

Boynuna bir ip taktılar, g.tüne bir tekmeyle cehennemin en alt katına yolladılar. Beşar Esat ın başına hangi korkunç bir akibetin geleceğini hepimiz göreceğiz! Çavuşesku ve karısı, Balkanların illahları idi, onların ülkelerinde kelebekler bile onlarsız özgür uçamıyorlardı. Değişmediler, değişmemekte direndiler, kalabalıklar, yüzbinler onları alkışlarken, tek bir kişinin yuhalaması ile bağlılık kine dönüştü ve Çavuşesku çifti kendini aynı kitlelerin alkışları arasında cellatların karşısında buludu.

Bu günkü PKK bunlara benzemez diyen herkes, bunların sayısı ne kadar çok olursa olsun yanılıyor. Bu kadar kişi yanılır mı? sorusuna yanıtımız, ya yanılıyorlarsa dır! Bu günkü PKK yapısı, yukarıda örnek verdiklerimizin kötü bir kopyası, karışımı ve daha vahimidir!.

Asla ve hiç bir zaman düzelmeyecektir. Sevgili D.Murat Laser, her diktatör ve insanlık dışı yapı, kendi sonunu kendisi hazırlar. Zamanı gelecek, ektikleri fırtana, tayfun olarak kendilerine dönecek ve onların acımasızlıklarının çok ötesindeki bir acımasızlıkla onaları yok edecektir!

Bu gün onlara karşı çaresizlikten dolayı sessiz olan her şey, kulakları sağır eden, beyinleri domura uğratan bir sese dönecektir!

Dindar insanlara göre bu, ilahi bir kanun dur!

Bilimsel düşününenlere göre bu, toplumsal, sosyolojik ve psikolojik bir sürecin doğal sonucudur.

Buna rağmen ağlama duvarının önüne gidip ağlamak, kendilerini rahatlamak ve duvardan bir mucize beklemek isteyen insanlar vardır ve bu insanlar, için Murat beyin yazısını veriyoruz:

 ‘Dönün’ çağrısına Yanıt’ım  KCK EŞBASKANI CEMIL BAYIK BU GUNE KADAR PKK DEN AYRILAN BINLERCE PKK’LIYE YAPTIĞI ÇAĞRI ILE “PKK YE GERI DÖNEBILIRSINIZ.” MESAJI VERDİ.

PKK DEN AYRILAN BİNLERCE KİŞİDEN BİRİ OLARAK VE BU YAZDIKLARIMI ONAYLAYAN KİŞİLER ADINA, BU ÇAĞRIYA YANIT:

1- PKK yönetimi çağrısında samimi ise,

ilk önce öldürdüklerinin ve ölümlerine sebep olduklarının hesabını vermekle başlasın.

Bunun için arşivini uluslararası hukuk kurumlarına açsın ve statülerine bakılmaksızın sorumluların yakasından tutulmasına başlansın!

Bunlar yapılsın ki, dönüşlerin tuzak olmadığı ve yeni öldürmelerin olmayacağının belgesi olsun!

2- İkinci olarak anlamı belirsiz KCK tabiri terk edilsin.

3- Sonra da Parti program ve tüzüğü antidemokratik ve anlamı belirsiz ve her anlama çekilebilecek muğlak içeriğinden ayıklansın.

4- Örnek olsun diye;

kişiye tapma dışından manası bulunmayan ‘Parti üyeliği’ maddesi olduğu gibi değiştirilsin ki samimiyetinize inanılsın!

Hiçbir parti kişilere endekslenemez. Parti, adı üzerinde bir sınıf veya tabakanın çıkarlarını gözetmek için kurulur.

PKK parti tüzüğü ise bunu Apo’ya, yani bir ferde bağlamış. İşte buraya alıyorum herkes okusun :

“5-Parti kadrosu (üyesi), parti zihniyetini ve program esaslarını en iyi özümseyen ve tam bir coşku seli halinde pratiğe aktarmaya çalışan, kendini parti amaçlarına sınırsız inanç, kararlılık ve aydınlıkla bağlayan, iradesini parti iradesiyle en üst düzeyde bütünleştirmeye çalışan, örgüt yaşamına ve taktik uygulamaya bir organda sürekli katılan, kendini Apocu tarz, tempo ve üsluba ulaştırarak parti amaçları için ödünsüz, çıkarsız, derin coşku ve sonsuz fedakârlıkla yürüttüğü mücadele ile yoldaşlarına ve tüm topluma örnek olan kişidir.

Aktifleşmiş taraftar olan, partinin programla belirlenen amaçlarını benimseyen, toplumsal kuruluş çalışmalarında örgütlü bir biçimde yerini alarak demokratik konfederal sistemin örgütlendirilmesinde görev üstlenen, partiye düzenli ve sürekli maddi gelir sağlayan kişi parti sempatizanıdır.

Partiyi ve Önderliği seven, maddi ve manevi olarak gücü oranında destekleyen, Kürt halkının özgürlüğü ve demokratik konfederal sistemin kurulması için gücü oranında çalışan kişi Apocu taraftardır.” Bakınız:http://www.pkkonline.com/tr/index.php?sys=article&;artID=174

Bu ne ya? Kişiye tapmanın en somut belgesi değil mi?

Parti üyeliğinin ne sözü ediliyor ne de koşullarından bahsediliyor. ‘Partiyi ve Önderliği seven, maddi ve manevi olarak gücü oranında destekleyen, Kürt halkının özgürlüğü ve demokratik konfederal sistemin kurulması için gücü oranında çalışan kişi Apocu taraftardır.’ deniyor.

Partiyi ve Önderliği seven parti üyesi, böyle ölçüt olur mu, bu olacak şey midir?

Ülke, halk, millet ve toplumun ise esamesi okunmuyor!

‘Erdoğan severler derneği’ gibi, ‘Apo’yu Sevenler Partisi’ diye adi de değiştirilse her halde yakışır!

Bu tüzük derhal değiştirilmeli ve aksine “Düşmana esir düşen bir parti üyesi ve kadrosunun tüm üyelik hakları düşer” diye eklenmelidir. Esir bir partilinin tek bir Hakkı olmalı, o da direnme hakkı.

Bu madde üzeri eski PKK lideri konumunda olan ABDULAH ÖCALANIN tüm üyelik haklarını kaybettiği ve parti ile ilişkisinin kesildiği deklere edilmeli.

Bu vesileyle PKK Program ve Tüzüğü, Kurdistan toplumu ve ülkesine hizmet eder niteliğe erdirmek üzere yeniden düzenlenmeli, bireye hizmeti esas alan tüm maddelerden temizlenerek ulusal ve sınıfsal bir parti haline dönüştürülmelidir.

5- ÖCALAN’IN 1999 da yakalanmasından bu yana İmralı ile yaptığı görüşme ve pazarlıkların bir hükmünün bulunmadığı KURDISTAN ve dünya kamuoyuna açıklanılmalıdır.

6- PKK’nin kurulusundan bu yana KURDISTANÎ Parti ve örgütlerle yaşanılan silahlı çatışmalarla yüzleşmeli. Failden çok, bu cinayetleri planlayan, emir vererek uygulatan sorumlular ismen açıklanarak görevlerine son verilmeli ve kesin cezalandırılmalıdırlar. Cezalandırma, oldukça geniş bir yelpazeyi de kapsasa da, hem vicdani temizlik, hem de bu derece ağır cürümlerin bir daha iştelenmemesi için özellikle yapılmalıdır.

Ayrıca üyenin yanlışı uygulamama (idam cezasını ifa etmeme gibi, Mao’nun dediği gibi “insan başı pırasa kellesi değildir, bir kere koparıldığında yerine yenisi bitmiyor!”) ve eleştirme Hakkı tüzükte berraklıkla belirtilmelidir.

PKK-KUK ,PKK-KDP, PKK -YNK çatışmalarında yasanan kayıplardan dolayı bu partilerden ve Kurdistan halkından özür dilenilmeli. çatışmaların tekrar yaşanılmaması için güvence verilmelidir.

Liderleri katledilen Beş parçacılar ve Kawa örgütlerini de anmak gerekir.

7- PKK parti tarihinde yaşanılan ve Kurdistan kamuoyunda yoğun eleştiri konusu olan parti kadro ve üyelerinin infazları le yüzleşilmelidir. Bu iç infazlardan dolayı öldürülen parti üye ve çalışanlarının itibarları iade edilirken, infazı planlayanlar, emir verenler ve uygulatanlar cezalandırılmalıdır. Parti üyeliğinden ayrılmak, safları terk etmek ihanet gibi gösterilmemelidir. Partiden ayrılma kurullara bağlanamaz. Hiç kimse partiden ayrıldığı gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulamaz ve cezalandırılamaz..

Gerekli açıklamalar KURDISTAN kamuoyuna yapılarak parti içi infazların son bulması için güvence (Başta planlayan sorumlular gelmek üzere faillerin cezalandırılması temel güvencedir.) yaratılmalıdır.

8- Parti içi infazlarının yasanılmaması için yapılacak soruşturmaların, aralarında müdahillerin de bulunduğu bağımsız bir komisyon tarafından görevlendirilmiş bir HUKUK ve SORUSTURMA bürosu yürütmelidir.

İnfazlara bulaştırılmamış kadro bırakılmadığından, PKK’nin kendi içinde yapacağı bir soruşturma güven verici olmadığı gibi, formalite dışında bir işlevi olmayacaktır.

Yapılacak soruşturmaların belge, kanıt ve sonuçlarına dair bilgilerin, Kurdistan kamuoyuna her asmada iletilmesi, toplumda zedelenmiş, yitirilmiş adalet duyusunun tedavisi için gereklidir.

9- Parti programının stratejik hedefi, Kurdistan’ın BAGIMSIZLIĞINI esas alacak biciminde yeniden düzenlenmelidir.

Federasyon gibi alt çözümler, taktiksel çerçevesinde bağımsızlığa hizmet edecek şekilde değerlendirilir.

10- PKK başkanlığı veya eşbaşkanlık derhal kaldırılmalı, çünkü önümüzde Öcalan gibi oldukça olumsuz bir örnek var. Yerine en fazla 2 dönem için seçilecek Sekreter veya Parti sözcü bulunacak biçimde parti tüzüğü değiştirilmelidir.

11- Kuzey -KURDISTANDA ,TC devlet yetkili ,HUKUMETI ve kurumları ile yapılacak görüşmelerinin tüm KURD partileri, KURD aydınları,ve kanaat önderlerinden oluşmuş bir heyet tarafından yürütülmelidir.

12- görüşmeleri yapacak heyet ve komisyonun ulusal hak ve talepleri, her aşamada tüm kuzey KURDISTANlıları bilgilendirmek durumundadırlar. Gizli değil aleni görüşmeler…

13- ALA -RENGININ Kurdistan ulusal bayrağı olduğu ulusal kurumlarda kullanılacak yegane bayrak olduğu tüm taraflarca kabul görülerek aradaki keşmekeş yok edilmelidir. Parti bayrakları sadece partileri ilgilendiren faaliyetlerde kullanılacaktır.

14- PKK yöneticileri, bu güne kadar ULUSLAR arası alanda terör örgütü, suç örgütü, kriminal örgüt olarak görünmesinin nedenlerinin sorgulamalılar. Buna sebep olan kadrolar görevden alınmalıdır.

15- KURDISTAN Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin uluslar arası alanda dostluk ve sempati toplaması için, başta Güney Kurdistan hükumeti gelmek üzere, tüm Kürdistanî parti, örgüt ve kurumlarla ortak hareket edilmeli ulusal bir dış politikanın belirlenilmesine çalışılmalıdır.

16.-Legal alanda isminin KURDISTAN HALK PARTISI biçiminde değiştirilmelidir. TC devleti madem barış çabasındadır, Kürdistanadına tahammül etmek durumundadır.

Aksi taktirde en azından Federatif bir çözüme nasıl varılacaktır?

17-.PKK, Kurdistanî aşiretlerle yasanan çatışma ve düşmanlıklarla yüzleşilmelidir. Gerekiyorsa aşiretlerden özür dilenerek barışmanın koşulları oluşturulmalıdır. Dışarıdaki barıştan önce içte barış önemlidir.

18- SECIMLERE ya tüm Kurdistanlî partiler birlikte gidilmelidir, ya da Kurdistan’da sadece Kurdistanî partiler yarışmalıdırlar. Buna karşılık Batıda seçimlere iştirak etmemelidirler

19- Vekil adayları ve belediye yönetimine aday olacak kimseler, partilerin demokratik biçimde yapılmış ön elemelerle seçilmeli veya üzerinde mutabık kalınan dürüst insanlar ortak gösterilmelidirler. Partiler dışında bağımsız aday olmak isteyenlerin önü açılmalı, parasal engeller konulmamalıdır.

20-Ayrılan binlerce eski PKK linin dönmeleri durumunda güvencenin ne olduğu, KURDISTAN kamuoyuna açıklamalıdır. Döneceklerin yaşam garantisi, Parti arşivinin uluslararası kurumlara açılarak, cürüm işlediği aleniyete çıkan kadroların görevden alınarak cezalandırılmaları olabilir mesela!

21- Partinin EN üst ve YETKILI organı KONGREDIR

20- Mali Rapor kongreye sunulmalıdır. Parti gelir kaynakları ve harcamaları topluma hesap sunulur biçimde kongrede deklere edilmelidir. Hiç kimse malı hesap vermeden muaf tutulamaz.

22- PKK den ayrılanlar hakkında asılsız, nesnelikten uzak HAIN, başka devletlerin istihbaratlarına mensup gibi karalayıcı açıklamalara derhal son verilmelidir.

PWD ve PKK den ayrılan diğer eski üyelerin gerçekleşecek ulusal kongre ve konferansa katılmalarını engelleyecek açıklama, yaptırım ve çalışmalara son verilmelidir. Bilakis desteklenmelidir.

23- GUNEY-BATI KURDISTANDA elde edilen ulusal kazanımların korunması ve geliştirilmesi için HEWLER SÖZLESMESINE uyulmalı ve ENKS bileşenleri ile ortak hareket edilmelidir.

24- PKK, gerilla ordusunu diğer parti yönetimleriyle görüşmelerde bulunarak, her partinin ordusu yerine. tek elde yönetilen ulusal orduyu inşa etmek üzere, ortak bir cephe oluşturmanın yollarını aramalıdır.

25- CAGRININ Hayat bulabilmesi için KURDISTANDA bağımsız saygınlığı olan şahsiyetler aracılığı ile somut görüşmelerin gerçekleşmesi bu görüşme sonuçlarının kamu oyuna açıklanılmalıdır.

26- Savaş ve olağanüstü durumlarda PKK medyası, parti çıkarlarını değil ULUSAL çıkarları esas alacak bir yayın politikasını esas almalıdır. Diğer yurtsever PARTILER hakkında karalayıcı asılsız ve ulusal çıkarlarımıza zarar verecek yayınlardan kaçınılmalıdır.

27- Yakın zamanda güney KURDISTANDA gerçekleşen KURD-EZIDI soykırımı gibi durumların yaşanmaması için diğer Kurdistanî partilerle birlikte ülkemizin savunulmasında ortak hareket edilmelidir

28- Eğitim ve propaganda dili olarak SÖMURGECI Devletlerin dili kullanımı derhal terk edilmelidir. KURTCENIN tüm leycelerinin yaygın biçimde kullanılmasına başlanmalıdır. BU eksikliğin giderilmesi için TUM KURTCE lehçelerinde DIL kursu EGITIMI verilmelidir.

29- Düşünce ve eleştiri özgürlüğüne YÖNELIK sınırlamalar asla kabul edilmezdir. Karşıt düşüncelerin ifade edilmesi PARTI içinde ve dışında etkin olarak savunulmalıdır.

.

D.MURAT LASER.

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu