Zazakî Makaleler

Mehkema

Selim Çürükkaya / Roja Panşeme ez ha Düsseldorf de, ûca de  yew mehkema esta.
Di serî cuwa ver Bremen de yew piyerdayiş bi, serê yew devijî ma şikiya.
Ez wazena no dewijî ma bidî sinasnayiş.
Des serî cuwa ver yew birayî ey bi. Namê ey Aydin bi. O erebîstan de xebitiyen.
Ûca gurê xo ca verda, ûme Bekka, bi gerilla, şi kueyanî Erzurum û yew serra pey kişiya.
Cenazayî ey ûmê dewê ma. No birayî ey o qic îtiya Almanya de bi.
O wext de kîtabî mi veciyabi, ey bin ra kîtabî mi nêwend.
Resimî mi keyeyî ey de aleqnayebi, ey resimî mi dirnabi û eştbi.
Ey va ke ez şina qesas birayî xo gena.
O şi…
Des serra pey mi eşnawit ke o remawo. O hêverî şibi Îran. Birayî ey yo pîl xeber da mi, va:
Selîm ma sebikeri?
Mi birayî ey ra va:
To pers kerd çiney ra remawo?
Birayî ey va:
O vûno Avdilaho Urfayij teslîm bû, nê zi hê vatê ey kenî, ez îtiya sebikerî?
Mi zi va:
Şiyayiş rahatib, la ûmiyayiş zuaro.
Merdimî ey çend serrî xebitiyay, zuar bela o ûme resa îtiya.
Ûmiyayişî ey sey yew fîlm o.
O hêverî pê lingan ûme Gewer, ûca xo kerd nêweş, pê nasnameyî birayî  xo şi nêweşxane.
Nêweşxaneyî o erşawit Diyarbekir.
O îta ra şi dew de xo nimit.
Cuwa pey ey name birayî xo ser yew pasaporto sexte viraşt.
O wext ke Îzmîr de nişt teyara, tepişiya, la çend rojî bacê verra diya.
Ey xo re yewna pasaporto sexte viraşt.
Ey waşt şuero Îran ,ûca ra biyero îtiya.
O Bazît de tepişiya, hîrê aşm hepisxane de mend.
Hîrê aşma pey o verra diya, ûme Îstanbul.
Pey re o ûme ukrayna û hewt aşm ûca de mend. Penî de o ûme resa îtiya û îltîca kerd.
Yew roj o ho çarşiyê Bremen de gereno, new- des kesî pê daranî girdan dûnî pirye, serrê ey şiknenî. Çend serrana pey ey tepişiyayî.
Ez şina vînena dê nê kam î? Dê înan çiney ra îna kerd?

Resim Düsseldorf mahkeme binası

 

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu