Zazakî Makaleler

Ti hê semedî çine ya bermenî

Şex Şerîf vûnû:Nê, ez semedî xo ya nêbermena. Nê merdim ke hê no Hepisxane de, nê merdimî biakilî, nê merdimî zanayê ke hê îta di ê. Hukmat înan piyerin aliqneno.

Selim Çürükkaya / Ez no hefte şîya Stockholm, mi îta de yew merdimî Şex Şerîf dî.
Ma niştî rue, ma sohbet kerd.
Ey mi re yew meselay Şex Şerîf va.
Ez wazena na mesela rojname de binusî-
1925 de Hepisxaneyî Xarpîyet de Şex Şerîf bermeno, yew embazî ey ti ra pers keno, vûnû:
Şex Şerif, dehwayî ma dehwaya heq a.
Ti îdam ra tersenî? Ti o semed bermenî?

Şex Şerîf vûnû:
Nê, ez semedî xo ya nêbermena.
Nê merdim ke hê no Hepisxane de, nê merdimî biakilî, nê merdimî zanayê ke hê îta di ê.
Hukmat înan piyerin aliqneno.
Ez semedî nê însanana zi nêbermena.
Embazî ey vûnû:
La ti semedî kama bermenî?

Şex Şerîf vûnû:
Ê ke hê xebityenî, ê ke cit kenî, ê ke eşkenî qicanî xo weyekirî; ez semedî înana zi nêbermena.
Lakin ez zuna înan zi benî, kişenî.
O vûnû:
La hin kam mend Şex mi, ti kam re bermenî?
Şex Şerîf vûnû:
Ê ke bawerê kî pê yena ke di bizanî benî teslîmî cayî kenî, ê ke eşkenî di heb bizani weyekirî;
ez zûna înan zi kişenî. Ez semedî înana zi nêbermena
Embazî Şex vûnû:

Şex Serif, mi hema zi fehm nêkerd, ti hê semedî kam a bermenî?
Şex vûnû:
Mereq mekir ez to ra vûna. Wilay-bîley ez hol zûna ke ê ke yew gure ra fehm nêkenî
ê ke yew derd re derman nêbenî; tena înan welat ma de verdenî.
Ez semedî înana ha bermena

 

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu