Makalelerim

Işid İmha Edilmelidir.

Hitler, Benito Amilcare Andrea Mussolini Hirohito, Jozef Stalin gibi zalimler bile sağ ele geçirdikleri düşmanlarının çoğuna esir muamelesi yapmışlardır. Onları hapishanelere koymuşlar, yemek su vermişler, savaş mahkemelerinde yargılamışlardır.Dolayısı ile IŞİD yaratıklarını en zalim insanlar kategorisine koymak bile mümkün değildir.

Selim Çürükkaya / Uzun bir süreden beri yazmaya ara vermiştim.
Kürdistan Aktuel sitesinde asılan bazı haber ve yorumlara üst yazı yazma dışında yazmadım.
Ama gelişmeleri, olan bitenleri dikkatle izliyordum. IŞİD denilen çağımızın vebası hakkında yazmadan edemeyeceğim. Ulaşabildiğim IŞİD katliam videoları korkunçtur!
Bu videoları izledikten sonra IŞİD içinde yer alanları İnsan olarak değerlendirmek mümkün değildir dedim.
IŞİD üyeleri, iki ayaklı, iki gözlü, iki kulaklıdırlar, konuşma yetenekleri vardır.
Ama insan değillerdir, çünkü insan, bir kaç milyon yıllık kültür, ahlak, etik, gibi değerlerin, merhamet, acıma, üzülme, korkma, kaygı gibi duyguların, adalet, insanlık, kaide ve törelerin toplamıdır.
IŞİD mahlukatlarında bunların hiç birisi yoktur.
Bundan dolayı bunları insan olarak değerlendirmek zordur.

Yazdıklarımı kanıtlarsam, izlediğim videolarda IŞİD yaratıkları, sivil bazı kişileri yakalamışlar, ağız üzeri yere yatırmışlar, ellerini arkadan kalın bir iple bağlamışlar, odun veya demir sopalarla yerde yatanları dövüyorlar. Darbeleri kafalarına, sırtlarına, kaburgalarına ölesiye vuruyorlar. Hiç bir şey sormuyorlar, işkence ile öldürmek istiyorlar, ama insanoğludur, kolayca ölmeyeceğini görüyorlar ve bıçakla koyun keser gibi tek tek kesiyorlar, kurbanların kafalarını ellerine alıp poz veriyorlar.

Oysa insanlık belirli bir aşamaya varmıştır. İkinci dünya harbinde; Hitler, Benito Amilcare Andrea Mussolini Hirohito, Jozef Stalin gibi zalimler bile sağ ele geçirdikleri düşmanlarının çoğuna esir muamelesi yapmışlardır. Onları hapishanelere koymuşlar, yemek su vermişler, savaş mahkemelerinde yargılamışlardır.
Dolayısı ile IŞİD yaratıklarını en zalim insanlar kategorisine koymak bile mümkün değildir.

Bu yaratıklar, savaşta ellerine geçen erkek esirleri koyun keser gibi kesiyorlar, kadınları ve kızları ise onların deyimi ile cariye, gerçek anlamda seks kölesi olarak alıyorlar. Bu durumu bazı maymun türlerleri, özlelikle şempanzelerde gözlemlemek mümkündür

Farklı Şempaze klanlarının erkekleri, birbirleriyle kavgaya tutuştuklarında, bir klanın erkekleri karşı kılanın tüm erkeklerini İŞİD mahlukatları gibi katl ederek, dişileri kendi kılanlarına katar ve onlarla cinsel ilişkide bulunurlar. Anlaşan IŞİD mahlukatları bu konuda henüz o aşamadadırlar.

Tabi bu satırlarda IŞİD yaratıklarını hayvanlara benzettiğim kesinlikle anlaşılmasın!
Zira hayvanlara asla hakaret etmek istemem!
Yine internette izlediğim bazı görüntülerde, kız çocuğunu dövmeye çalışan bir annenin, evin köpeği tarafından engellendiğini, Suya düşen yaralı bir karga yavrusunun bir ayı tarafından sudan çıkarıldığını, bir kaplanın, kocaman maymunu öldürdükten sonra, bir yavrusunun olduğunu fark ettiğini ve onu yanına alarak okşadığını gördüm.

IŞİD yaratıklarını izlediğinizde; ne köpekte ki, ne ayıdaki, nede kaplandaki duyguların hiç birinin onlarda olmadığını rahatlıkla görürsünüz!

İnsanlığın sahip olduğu değerlerden mahrum olan yaratıkların zaman zaman ortaya çıktığını din kitapları ve eski metinler yazar. Lut gölü steplerinde bulunan Hanok’un kitabına göre, Allah tarafından cennetten kovulan bazı melekler, insan olan bazı kadınlarla cinsel ilişkiye girer ve bu kadınlardan canavar türü yaratıklar doğar. Sex düşkünü, hiç bir insani kurala uymayan, ahlaksız, kültürsüz, kaide ve kuralsız bu yaratıklar hızla çoğalır ve Allah insanları, bitkileri ve hayvanları bu yarattıklardan kurtarmak için yeryüzünü suya gark eder ve Nuh tufanı olarak bilinen bir felaketle bunların yok oluşunu gerçekleştirir.

Yine Kuran ayetlerine göre, Lut kavmi insanların sahip olduğu değerleri çiğnediği ve insanı insan yapan hiç bir kuralı tanımadığı için Sodom ve Gomore bir gecede bunlarla birlikte yere batmış ve bu yaratıklar bu günkü Lut gölünde yok olmuşlardır.

IŞİD yaratıkları hiç kuşkusuz ki; sapık Nuh ve Lut kavmi gibidirler ve helak edilmesi gerekir. Bu yaratıklar hakkında düşünebildiklerim bunlardır.

Şimdi bunların nasıl ortaya çıktıkları üzerinde tartışalım: IŞİD yaratıklarını EL Kaideden ayrı düşünmek çok zordur. Afganistan Sovyetler tarafından işgal edilmişti. İki kutuplu dünyanın diğer lideri Amerika, Afganistan işgaline karşı olacak olan Afganları örgütleyip direniş başlatacaktı.
Direniş için bir örgüt ve örgüt için ideoloji gerekli idi.
Direniş içinde oluşan örgüt El Kaide, ideoloji ise radikal islamdı!
Zira Amerika ya göre Rus Komünizmi ancak radikal islamla sökülebilirdi.
El Kaidenin lideri bizzat CİA ajanıydı.
Ve El kaide Amerikanın yarattığı iklimde Amerikanın olanakları, silahları ile büyüdü.
Rus işgali sona erince, El Kaide Amerika ya karşı bir insanlık belası olarak ortaya çıkmış oldu.

Saddam Hüseyin İran da ortaya çıkan Hümeyni rejimine karşı batılı güçlerin bir beslemesi olarak ortaya çıktı.
Humeyni devriminin yayılmasına karşı bir takoz olarak kullanıldı.
Takoz olarak kalmadı, Amerika ya da batıya da karşı çıktı.
El Kaide ye destek oldu.
Amerika ve İngiltere Sadam a karşı harekete geçti, yeni bir yanlışın altına imza attılar.
Bu kez Sunni Saddam a karşı Şii leri ileri sürdüler, iktidarı onlara teslim ettiler!
Böylece Irak ta Şii sunni düşmanlığının derinleşmesini körüklemiş oldular.

Suriye de Esat rejimine karşı isyan başlayınca, Türkiye Nato üyesi idi.
Suriye nin bir Kürt sorunu vardı.
Daha doğrusu Türkiyenin derin tarihi korkusuna göre, Suriye Kürtleri bu kargaşadan yararlanarak ulusal haklarını elde edeceklerdi.
Amerika Saddam Hüseyin rejimine müdahale ettiğinde, tarafsız kalmışlardı, bu talihsiz tarafsızlık, korktukları Kürtlerin talihi olmuş ve burunlarının dibinde federal Kürdistan doğmuştu!
Onlara göre  aynı senaryo Suriye de sahneleniyordu.
Burada aslen tarafsız kalmayacaklardı.

Ve atik davrandılar; Esat rejiminin muhaliflerini Antalya ya çağırdılar.
Ve AKP ye göre Esat rejimi Nasiri Alevilerin temsilcisiydi, buna karşı sunni islamcılar dikilmeliydi!
Başbakan Erdoğan aynı kıbleye karşı durduğu kardeşlerini savaşa çağırdı!
Batı ve Amerika başta bu çağrıya destek verdi.
Ve sonradan İŞİD olarak ortaya çıkacak olan canavarlar bizzat Türk subayları tarafından eğitildi, sillahlandırıldı, çeşitli islam ülkelerinden toplatıldı, İstanbul, Mersin Ankara otellerinde ağırlandı.
Oradan Suriye ye yollandı.
Aynı kıbleye karşı duranlar, kendilerinin sapık islamını kabul etmeyen / eden her kesin başını kesti..
Esat rejiminden daha alçak, daha adaletsiz, daha vahşi ve merhametsiz olduklarını bütün dünya gördü.
Amerika ve Avrupa geç kalmıştı!
İşid denilen canavarlar onların silahları, Türkiyenin eğitimi ve desteği ile palazlanmıştı.

Burada çok önemli bir durumun üzerinde durmak istiyorum:
12 eylül rejiminin felsefesi Türk islam sentezi idi.
Zira hem darbeyi yapan generaller, hem de Amerika yönetimi Kominizm tehlikesine karşı anadoludan Orta asyaya kadar bir alanda, ancak Türk islam sentezi ile karşı konulabilir. diye düşünüyorlardı.
İşte bu Türk islam sentezi, AKP iktidarını doğurdu, AKP iktidarının yarattığı iklimde ise İŞİD doğuyor.
Dünya çapında bir önlem alınıp İŞİD yaratıkları helak edilmezse, AKP nasıl ki kendisini yaratan cuntacıları yargılamak zorunda kaldıysa, İŞİD AKP lileri kafir olarak değerlendirip yargılamadan kellelerini kesecektir..

Türkiye yi izliyorum, solcular ve müslümanlar filistin sorununa kilitlenmişler!
İŞİD in yaptıkları onları ilgilendirmiyor bile!
Onlar için varsa yoksa İsrail zulümüdür!

Nelet gelsin sizin solculuğunuza da, islamlığınıza da!

Suudi Arabistan müftüsü vaiz vermiş, demiş ki;

“Savaşta ganimet olarak alınan Ezidi kadınları cariye olarak kullanılabilir ve köle olarak satılabilinir! Dinen bu vaciptir!”

Bu yaratıkların söz sahibi olduğu bir müslümanlığın savunucuları ile birlikte helak edilmesi ancak ilahi bir zekanın ürettiği israil bombaları ile mümkündür.

Umarım İŞİD yaratıkları Kürtleri birleştirir.
Kürdistan, yani kendi vatanları için İŞİD e karşı savaşan Kürtler vardır.
İran ve Suriye rejimlerinin isteği için İŞİD e karşı savaşan kürtler vardır.
İŞİD belasından insanlık kurtulursa, Kürt örgütlerinin birbirleriyle tokuşturulmamasını diliyorum!

Türkiye hala İŞİD i destekliyor. Konsoloslarının rehin alınması danışıklı dövüş gibidir.

Avrupa ve Amerika’nın bu konuda Türkiye yi kesinlikle uyarması gerekmektedir.
Alman solcularının Almanya’nın Kürtlere silah vermesine karşı çıkması, tehlikeyi fark edememelerinden kaynaklanıyor!

Bu konuda yazılması gereken daha pek çok nokta vardır:

Çözüm, bu sorun bütün dünyanın sorunudur.
Asla küçümsenmemelidir.
Birleşmiş milletler, Avrupa birliği, Nato, Rusya Çin derhal harekete geçmeli ve İŞİD yaratıkları Lut kavmi gibi veya Nuh kavmi gibi helak edilmelidir. Irak ve Suriye de onlara inanan halk vardır, halka çağrı yapılmalı, bulundukları alanları terk etmeleri istenmelidir, terk etmeyenlerde  İŞİD üyeleri ile birlikte helak olmalıdır.

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu