Belgeler

Adalete bakın

Selim Çürükkaya'nın Diyarbakır yargılanmasındaki ifadesi.

Yargıtay Daireler Kurlu kararı :  “Mehmet Çavaş’ın evinde yakalandığını, yakalandığı zaman  üzerinde Cuma KURT adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığını, PKK örgütünün Parçalanmış  Kürdistan ülkesini ve halkını birleştirmek için mücadele verdiğini ve bu sebeple suçlanamayacaklarını beyan etmiştir”
Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi Diyarbakır
Esas No.   :1991/13
Karar No.  : 1993/14

GEREKÇELİ KARAR
3 – Sanık Mehamet Selim Çürükkaya
Askeri savcı düzenlediği iddianame ile; sanığın, PKK örgütü üyesi olduğunu, bu sebeple sahte kimlik taşıdığı ve Diyarbakır’da yapılan kepenk kapatma eylemine iştirak ettiğinden bahisle TCK: nun 168/1, 201/1-4, 3507/3 ü maddeleri gereğince, esas hakkındaki mütalaasında ise; aynı maddelere göre cezalandırılmasını ıstemiştir.

Sanık daha önce mahkememizin 1981/134 esas sayılı dosyasında yargılanmış ve sanık hakkında TCK. Nın 168/1, 202/1-son ve 350/3 ü maddeleri gereğince cezalandırılması yönünde hüküm kurulmuştur. Yargıtayda yapılan inceleme sırasında  TCK:nun 201/1 – Son ve 350/3 cü maddeleri ile kurulan hükümde leh ve alehte temyiz mevcut olmadığından  ve TCK.nun 350/3  cü maddesi ile kurulan hüküm 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun  18/n maddesi gereğince  inceleme dışı bırakılmış ve bu maddeler gereği verilen mahkumiyet hükmü kesinleşmiştir.
Sanık hakkında TCK.nın 168/1 maddesi uyarınca kurulan mahkümiyet hükmündeki ceza miktarı re’sen incelemeye tabi olduğundan incelemeye alınmış ve sanığın çetede kumandaya haiz yönetici olduğunu ve gaye suça yönelik cebri veya icrai herhangi bir görev aldığı belirlenmediğinden  TCK.nın 168/2 maddesine göre hüküm verilmesi gerekirken  TCK. nun 168/1 maddesine göre hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunduğundan hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Bozma ilamından sonra mahkemece  yapılan yargılama neticesi daha önce mahkemece verilen hükümde direnilmesine karar verilmiştir.

Direnmeye dair hüküm  sanık tarafından temyizi üzerine Askeri yargıtay Daireler kurulunun  20.12. 1990 tarih  ve 1990/29-150 Esas-karar sayılı ilamı ile sanığın  örgütte üstlendiği görevlerin gerçekleştirildiğinde örgütün amacına ulaşmasında aşama kaydedecek önemde görevler olmadığı gerekçesiyle direnme kararı yerinde görülmeyerek bozulmuştur.

Mahkememizin 5.21988 tarih ve 1987/121,1988/29 esas-karar sayılı hükmünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;
Sanık Kls.1 dosya 1 dizi 134-13 de soruşturmada verdiği ifadesinde,sanık dosya 2 dizi 29-30 da askeri savcılıkta verdiği ifadesinde, dosya 3 dizi 14 de tutuklama sırasında hakim önünde verdiği ifadesinde, Kls. 60 dizi 8616  da duruşmalar devam ederken verdiği ifadesinde  ve Kls. 60 dizi 350-361 de heyet huzurunda verdiği ifadesinde, Kls. 79 dizi 8744 de yazılı savunmasında  özetle ;

“Tunceli öğretmen okulunda okurken örgüte sempati duyduğunu, bunun için Bingöl ve Diyarbakır’ da örgütün propaganda çalışmaları yaptığını ve gençlik örgütünde çalıştığını, Bingöl’de bir olaya karıştığı için arandığından Diyarbakır’a geldiğini, burada da örgütün talimatları doğrultusunda çalıştığını, örgütün  bildirilerinin basım işleriyle görevlendirildiğini, Cırnık köyünde teksir makinası ile bildiri bastıklarını makinanın bozulması üzerine Diyarbakır’a geldiklerini, Örgüt Diyarbakır Temsilcisi Hamit Baldemir’in talimatı üzerine teksir makinasını tamir etmek için tekrar köye gittiklerini ancak tamir etmeyi başarmadıklarını, şehre döndüklerinde Mehmet Çavaş’ ın evinde yakalandığını, yakalandığı zaman  üzerinde Cuma KURT adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığını, PKK örgütünün Parçalanmış  Kürdistan ülkesini ve halkını birleştirmek için mücadele verdiğini ve bu sebeple suçlanamayacaklarını beyan etmiştir.”

Sanık Hıdır akbalık Kls. 76 Dizi 7671 deki ifadesinde: Bingöl bölgesinde arandığı için Selim Çürükkaya’nın Diyarbakır’a gelip önceleri propaganda alanında daha sonra Bağlar gençlik komitesinde çalıştığını, dördüncü komitenin oluşması ile Mehmet Çavaş ile birlikte basım alanında görev aldığını söylemiştir.
Kls. 2 dizi 106 daki belgede sanık Selim Çürükkaya’ nın Mehmet Çavaş’ın evinde yakalandığını belirtmiştir.

DELLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Sanığın suçundan nedamet duymaması nedeniyle hakkında TCK.nun 59/2 maddesi uygulanmamıştır.
Mehmet Selim Çürükkaya’ nın bölücü PKK örgütü içinde sair efrad düzeyinde olmak üzere yer alarak çeşitli örgütsel faaliyetlerde bulunduğu anlaşılıp subuta ermiş olmakla sanığın eylemine uyan  TCK.nun suç tarihindeki  168/2 nci maddesi gereğince  ve faaliyetlerindeki yoğunluk, mahkemelerdeki tavır ve tutumundan dolayı takdiri şiddet sebebi sayılarak TAKDİREN VE TEŞDİDEN YEDİ SENE MÜDDETLE AĞIR HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,
TCK. 31. Maddesi gereğince ÖMÜRBOYU KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMASINA,
Tck:nun 33. Maddesi gereğince  CEZA SÜRESİ İÇİNDE YASAL KISITLILIK BULUNDURULMASINA,
Sanık Selim Çürükkaya’ nın 30.04.1980 Tarihinde  gözaltına alınıp 23.05.1980 Tarihinde tutuklandığı 12.04.1991 tarihinde tahliye edildiği anlaşılıp bu suretle  tayin olunan ceza miktarının  tamamını tutuklu olarak çektirildiği nazara alınarak tutukluluğu sırasında  başka bir hüküm infazı veya tutuklama müzakeresi nedeniyle kesinti olmaması halinde sanık Selim Çürükkaya hakkında hükmolunan yedisene hapis cezasının İNFAZINA YER OLMADIĞINA..

Sanığın PKK örgütünün amacını bilerek bu örgüte girdiği ve yakalandığı tarihe kadar örgüt içinde propaganda alanında, gençlik kesiminde ve son olarak basım komitesinde görevli olduğu ve uzun süre örgütün  amacı doğrultusunda faaliyetler yaptığı ve yakalandığı hususunda herhangi bir şüphe olmayıp sübut yönünden Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun ilamında da belirtildiği  üzere, sanığa verilen görevlerin, sanığın kişiliği nedeniyle verilen sürekli, sürekli olmasa bile ancak belirli düzeye erişmiş örgüt mensupları tarafından üstlenip sonuçlandırılabilecek ve gerçekleştirildiğinde de örgütün amacına ulaşmasında aşama kaydedecek önemli görevler olmadığından, sanığın TCK.nun 168/2 ci maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Sanığın örgüt içindeki çalışmalarının yoğunluğu, aldığı görevler ve örgüt amacı için çalıştığı süre dikkate alınarak sanığa ceza tayin edilirken mezkür maddenin öngördüğü taban cezadan uzaklaşılmıştır.

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu